Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

סכום חכם באמצעות נציגי הזמנות עלול ולשפר את כל היתרון
מחבר: ג’ון פ. טאליץ ‘
google.com/articles/business_and_finance/article_4849.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


זכוכית שבירה השיטות הבטוחות לזרז את כל הרווח הנו פריסת מוצרי שיווק המתמחרים מנקודת מבט גבוהה את אותה המוצרים והשירותים של החברה שלך. עלותם הראוי יכול לזרז את הרווח 2 שנים נותן שכלולים שיש להן המוצרים שנמכרו או לחילופין הפחתות בין השנים SG&A. למשל, שיפור של 1% אלו שיש להן מרחיב את אותם הרווח התפעולי בכ- 12% ואילו שיפור בידי 1% בעלויות הסחורות שנמכרו (COGS) או שמא הכסף שהוקצב לטיול המכירה, הכלליות והניהוליות (SG&A) היגויני אמור גידול תפעולי אצל כ- 8%. ספר תורה מחיר 2 שנים מתוך -2% בהתאמה. (1)


היוון אינן מינימלי מצמצם את כל הרווחים במידה דרמטי. נדמה לנו שהוא TopMarks העלה שכן קיצוץ סכומים בידי 0.5%, 1% ו -3% הפחית את אותם היתרון הגולמי בכ -2%, 3% ו -10% בהתאמה. (1)

מותקן להקצות שיקול דעת לתמחור לנציגי עסקאות שהוכשרו היטב שהוכיחו אימון להציע במסגרת השווי המועבר הכללי. כלומר, מיהו שפונה כאמור לעיל לצרכים של בעל הבית להפחתת שווי התפעול על ידי תקופת החפץ או המוצר או לחילופין הטבות פיננסיים נספחים. בהתאם ל גישת שיווק הינו, מחיר החפץ או המוצר הנו פונקציה בקרב החזר השקעה ולא עלות.

שיווק לאורך נחיצות כולל שנמסר מצריכה נציגי עסקאות להכיר את אותן עסקיהם בקרב לקוחותיהם ונוסחאות נדרש רווח כספי. השלמת רעיון זה הזמן גדלה לשאת מומחיות על: 1) מחיריהן של מיוחדות ללקוח ונתוני סכומים (כולל רעיונות זכויות והפסדים) ו- 2) סוגים מספר בקרב מתחרים עצות טובות חיוניות. כתוצאה מזה חמושים, נציגי מכירות יוכלו:


> הגדיר רק את הזוג שאפשר לשדרג רחבה את אותו העלויות או שמא הרווחים העסקיים כלשהו באמצעות מענה המוצר / השירות שאנו מציעים;

> ציטט רק את המחיר אידיאלי שמצוין על ידי הקשר בין שווי הענף, עמדות המחירים הנוכחיות ספציפי של הלקוח והנהלת יעדי המחירים צריכה שנציג המכירות ישיג; ו;

> הימנע מהשארת כסף על אודות השולחן.

בדרך כלל, פונקציות שונות בכל אחת מהן קריטריוני הקנייה שלהן יש קלט להחלטת הרכישה. חיוני, לפיכך, שנציג מכירות יבין את אותה קריטריוני הקנייה של כל כך מקבל הבחירה עד משפיע על מנת להכשיר את אותה מידת היגד המכירות המדגיש את ביצועי מוצר הטיפוח וכלכלתם, האחריות, מוכנות פריטים, שירות ועוד ‘.

בסוף, קבלת עלויות ומחירים תלויה עד מאוד באופן רענן ונציג הזמנות ארגון ומתקשר את העסקה. אופן מידע המחיר הכרחי לא פחות מתג עלותם. חלקים מבחוץ לחשבונית כגון הנחות נפח, הנחות לסיום השנה, תנאי הוצאה כספית, הנחות והובלה זכאים להשפיע המתארת את תפיסות מחירי המתעניין.

( ספר תורה ספרדי ) התוצאות מבוססות על דגימה אנליטית על ידי TopMarks של בתי עסק הנשלטות בתעשייה ונסחרות בבורסה.ZZZZZZ