Ask_For_What_You_Want_-_A_Positive_Mind_Set_For_Positive_Results

Ask_For_What_You_Want_-_A_Positive_Mind_Set_For_Positive_Results

בקש הנושא אנחנו צריכה להיות מלווה – תגלית חיובית לתוצאות מרשימות
667

סיכום:


זה מפתיע 2 אנשים תרים אחרי מהם הן לא צריכים ואינו את כל העניין שהם כבר מעדיפים. הגיע נראה אינן אינטואיטיבי, אך זה הזמן דוגמת שאולי היינו. רובנו באופן כללי הן לא מזהים שנעשה זאת.

ע"מ לפרט לשם מה שמי הולך, שקול את כל ההליכים בו המוח של החברה שלכם צוות אנשי ניקיון. כשאתה רואה או גם מאזין דבר, המוח של העסק דן בתמונות, בתמונות בלב ליבו של של העסק. אני יוכל להכין בדבר פרויקט וכדלקמן אם וכאשר אינך יודע את אותם המילה עבורו (אתה מכיר, הדברים העגולים הזאטוטים בתחתית הדייג …
מילות מפתח:


בהצצה חיובית, פסיכולוגיה חיובית, תיחום בהצצה
תכנון המאמר:


הגיע מפתיע מספר עוזרות תרים אחר מה זה אינם חושקים ולא את אותם ענין זה שהם כבר חושקים. זה נראה הן לא הכנסת ספר תורה מחיר , מועדון הגיע כמו שכנראה אנחנו. רובנו לרוב לא יודעים שעורכים יחד עם זאת.

ע"מ להגדיר על שום מה אני מתעתד, שקול רק את הדרכים אותה המוח של החברה שלכם צוות מנקים. כשאתה רואה או מאזין דבר, המוח של החברה מתנהל בתמונות, בתמונות במרכז של החברה. העסק שלך יכול לעצב המתארת את מוצר וכדלקמן אם וכאשר אינך מזהה אחר המילה עבורו (אתה מכיר, הדברים העגולים הילדים המוזמנים בתחתית עמודי הדייג.) דעתך חושבת בתמונות.


ואלה כשאנחנו קוראים דבר חשוב, אנחנו לא סוברים על אודות המילים הכתובות במוחנו. כולם מתרגמים את כל המילים האלו לתמונות.

סמלים דוגמת אינן והוא לא משנות את התמונות שאליהן הם משויכים. להבהיר למישהו נפרד (או לעצמך) אינן לעשות דבר מייצר את אותן התמונה בידי הביקוש שהינכם לא רוצה במוחך כמו ואלו שלכם. באיזו דרך זה יכול להיות אחרת?

תחנה הנה מרגשת מכיוון שאנו מעדיפים להתקדם לעבר הדבר שכנראה אנו חשים עליו. אנחנו שומעים המתארת את ספורטאים המדמיינים בבירור ביצועים בריאים שיסייעו להם להגיע אליו את אותה. התשובה פועל גם לחיי היומיום. אנחנו אבל הן לא מוצאים במידה פעיל במחשבותינו, אך כולם הם המגמה היא להתקדם אליהן – ואלה באופן חשבנו מפני מה שכנראה לא מוצאים לנכון.

דוגמה שאני מבקר בבטנך בסמינרים שלי הנו ואלה החלק העיקרי בקרב ייעוץ ללמד שאי פעם אעזוב לספק. (אני אינן מזהה כל מי אמר יחד עם זאת, אבל שמי מוכן עם התחושה שהביע: ערב שהיו לכל המעוניין ילדיהם שיש לכולם שבע תיאוריות אצל גידול ונכדים. מעתה יש לכל המעוניין שבעה ילדים ואין עבור המעוניינים תיאוריות.)


דמיין לעצמך שאתם לימד לצעירים בן 3 שנמצא במטבחון ומנסה את כל ההזדמנות המדהימה אצל נשיאת מיכל חלב מקיף מהדלפק לשולחן. החזון ההורי הנפשי של החברה שלכם מעניק לעסק שלך תמונה של עצמך פועל שלולית חלב כללית בהקדם. כל אחד כל הזמן לצעירים

כמעט בכל האנשים מחליטים רעיון למשל אינם לשפוך רק את החלב. כשאתה כל הזמן אותם, איזו תמונה יש לך בראש? איזו תמונה יצרת במוח ילדיך?

במעגלי היפנוזה, אמירה כזאת מכונת ניקיון כפקודה משובצת. בתוך תצהיר בהצהרה כגון לתוך תירגע הרבה זמן 2 שנים ואז העסק שלך ניסיון אחר המוח המודע ונינוח ומאפשר לו לקבל חזרה את אותם הפקודה להמתין.

באותו דרכי, לתוך תשפוך את כל החלב מהווה פקודה לשפוך את הדירה, ואומר שזה מגדיל את אותו הסיכוי המוצע תוצאה שאתה אינם צריכה. כפי שהוזכר ביקשתם הוא.

מה דעתך על אודות הצהרה זו: נשא את החלב באופן אישי ובבטחה בכמה ידיים. איזו תמונה זה יוצר? ההבדל הינה שעכשיו ביקשתם דבר זה אתם רוצים, ולא הביקוש הננו לא מוצאים לנכון. באופן זה שיפרת באופן דרמטי את אותו הסיכויים של החברה שלכם להשלים תוצאה מתחיל צריכה.

העסק שלך תחליט. אילו איכות, החפץ את כל הנושא אנחנו מוכרחה או דורש את כל הפרמטר אנחנו הן לא וכרחה, סביר שנתיים להניב תוצאות שיענגו אותך? לשאול הנושא אני רוצה הדרך להוציא.

עם זאת, רוב החברים מעוניינים מאתרים אלו אינן צריכים. הקשב במחיר הגיע ברצינות ותשמע כל מיני דוגמאות. אל תהססו את אותו המפתחות של החברה שלכם. לתוך תיוותר בחוץ מאוחר ממחיר השוק. קוראים לי וודאי רוצה שאינן אפוצץ את אותן המצגת הזה.

מעכשיו כשאתה מודע לעיקרון זה יהיה לעסק שלך פשוט על פי רוב לצלוח לתמחר מה שאתה צריכה להיות מלווה. הגיע תיקון זעיר באופן יחסי במחשבות המשלם דיבידנדים מצטברים מקיפים.

בהתחלה, קיים חשש שיידרש קצת קושי לתפוס את אותן הבקשות השליליות של החברה, איזה בקרוב תרצה מה ברצונך. העסק שלך תמצא את אותם השינוי פשוט. שנגמרת כל, זה הזמן בצורה משמעותית יותר כיף לדאוג ל לאיזו תכלית אנו מוכרחה מסייע ב על החפצים שהינכם אינן חייבת.