Asset_Disposal_in_Greater_London

Asset_Disposal_in_Greater_London

שנפטרים מ דירות בלונדון הגדולה332

סיכום:
ארגונים מעניינים בלונדון יש את באתר למשקוף של ראש העיר לבחור ירוק יותר במפעלים מיוחד. עסקים דורשים כעת ליישם אופציות בקרת פסולת מחמירים שמונע הטמנה על ידי הפסולת מסוים.


מילות מפתח:
גדול יותר, מחשב נייד, מיחזור


תכנון המאמר:
ממשלת בריטניה משתתפת בימים אלה בכנס האו& כתיבת ספר תורה ;ם אודות שינויי אקלים ומנסה לזהות תשובות לבלום את אותם הפרשת גזי החממה שלנו. באותו זמן, ראש עיריית לונדון משתדל לרסן רק את שנפטרים מ הפסולת המוגזם על ידי לחברות ותאגידים.

ראש העיירה יישם חמש יוזמות מיחזור להפחתת הפסולת. היגויני השנה האשמה בגודש הופכת לכיסוי לונדון הרצינית. היעד הוא להאיץ את אותו איכות הפסולת הממוחזרת מ -20 האחוזים החזויים בשנת 2003 למעל 60 אחוזים.

אזרחי לונדון מייצרים 3.4 מיליון טון אשפה מדי שנה, חלק מהם הרחב הינה פסולת חשמלית ואלקטרונית. עשיית לימוד ה- WEEE בין השנים 2021 נועד לרסן רק את הדבר הבעייתי על ידי גורם למחזר הטלוויזיות, הרשת והפסולת החשמלית הכללית של החברה שלכם. בלונדון המיוחדת, שם בתי המכירה שוררים, נושא הפסולת בידי ציוד ומכשירים אלקטרוניקה הנו השולט 2 שנים והיא אחר כמעט בכל החומרה שנזרקת מהראוי שנים.

עסקים בלונדון משדרגים בכל הזמן רק את מוצרי צריכה המחשוב, קונים מגרסות חלופיות ומחליפים מכונות צילום, פקסים ומדפסות מיושנים. פריט הלוואי בקרב הפסולת הושלך קודמות בזרם הפסולת הסופי, שהסתיים בדוברה לכיוון משרפה בהמשך מטה התמזה.

יוזמת המיחזור ללונדון, שנוסדה על ידי ראש עיריית לונדון ובראשה, מיושמת בניגוד לציפיות לתת סיוע בהפחתת בזבוז הגיע. בזמן האחרון לפני שהנחיית ה- WEEE נכנסה לתוקף, ארגונים בלונדון מיחזרו את אותה מחסניות הנייר, הפלסטיק והטונר כלשהו. למידה של ה- WEEE פירושה שהפכה לדרישה חוקית והן עבור עסקים למחזר את אותו האלקטרוניקה הקודמת כלשהו. בלונדון הגדולה הייתה לתופעה אפקט בידי מפעלים נוספות אחרות שנבנו ע"מ לעמוד בדרישותיהם בקרב אלפי החנויות הוירטואליות הזקוקים למיחזור מחשבים רטרואקטיביים, שרתים, פקסים, רכוש צילום ומדפסות.


כתיבת ספר תורה הזמן והן הביא לתוצאה אצל צמצום עבודת השיפוצים שמבוצעת על ידי פירמות פינוי פסולת בלונדון, הממומנות באמצעות מיסי המועצה. האפקט, בטווח הארוך תהיה חלוקה מאריך אצל המזומנים שנלקחו ממסים לסקטורים דחופים שנתיים.