Are Digital Baby Monitors Safe for Children

Are Digital Baby Monitors Safe for Children


במידה ש מוניטורים דיגיטליים לתינוקות בעלי ידע לילדים?

ספר תורה מחיר כמעט כל נהייה לדיגיטלי. טלפונים סלולריים, מחשבים ויתכן שאף אביזרי אנרגיה בבית פשוטים, כגון טלפונים ומיקרוגל, עברו אנו לטכנולוגיה דיגיטלית. עם זאת, הדאגה ההולכת וגוברת של רב גוניים היא בעצם למקרה גאדג’טים הייטק הללו רשאים להיחשב בטוחים לבריאותנו, בהשוואה בגאדג’טים כגון מוניטורים לתינוק שקיימים בדרך כלל בטווח מאוד בקרבת לילדים.


הרבה הורים האחראים בשנה זו חוששים שאם יעשו שימוש בצג אלקטרוני במטרה לאפשר לחומרי הדברה אלו לשמור על אודות ילדם, הינם יכולים לחשוף את אותם ילדים לקרינה אלקטרומגנטית רבה מאוד מהמחיר הריאלי וזאת עומד ולספק תקלה ניכר למערכת העצבים בידי הילד. צאצאיהם, לבסוף, נוטים יותר לגרום לפגיעה מכיוון שהמערכות סביר הנו מתפתחות בגיל כה שובב. אז אנחנו רוצים להבין את אותן השאלה שרבים מההורים הנוספים צריכים לדעת, והיה אם זה האם כך רוצה לשים במוניטורים דיגיטליים לתינוקות לילדים?

מה זה Electro-SMOG ואיך הגיע מאיים בדבר הבריאות שלנו?

Electro-SMOG היא בעצם החשמל הסלולארי האלקטרומגנטית שנפלטת בידי גאדג’טים הגיוניים בביתנו דוגמת הטלוויזיות של החברה שלכם, טלפונים אלחוטיים, מיקרוגל ומוניטור אלקטרוני לתינוק. בזמן התקופה נעשו מחקרים שטענו כי הצגה עצומה מדי לאלקטרו-SMOG יכולה ולספק לבעיות מצב הפוגעות באירוע העצבים בגוף. לאדם יכולים ליטול תסמינים ראשוניים אישים בקרב כאבי ראש, דפוסי שינה משבשים, עייפות כרונית ודפוסי משחק הרשת חריגים בקרב ילדים.

במה אחר צגי התינוקות מגאדג’טים נוספים אלו שיש להן אלקטרו-ערפיח?

מחמת האפשרות העצומה בקרב סולאריות האלקטרומגנטית המשמשת את אותם הטכנולוגיה הדיגיטלית בקרב מוניטורים בני זמננו לתינוקות, בזמן האחרון הורים האחראים חוששים לשלומם אצל ילדם. אילו מאידך גיסא, בתי חרושת יצרניות על ידי מסכים דיגיטליים הללו טוענות שכמות הקרינה שמפקחת התינוקות ששייכות להן פולטת מהווה ברמות שאין הן מהוות פחד חמורה לילדים.

פיליפס מהווה , מחברות הייצור הללו שטוענות שרמת האלקטרו-ערפיח שמשחררים הגאדג’טים שלהן בינונית פי 10,000 מנורמות הבטיחות הנפוצות במדינות שונות בעולם. החברה מוסיפה ואלה המלצה שכן להורים שלווה נפשי שופע, הם יכולים למקם את אותן מספר טלפון הניטור רחוק מאוד בידי מטר לפחות מהילד.

לדיגיטל בטכנולוגיות מעין אלה מושם יתרונות עשירים, איזה האומנם מדובר בסיכונים מינימליים. הדגמים הדיגיטליים בקרב צגי תינוקות הוכיחו לתקופה של עידנים שהם יקרים יותר בקליטה בהשוואה לזה בידי הגרסה האנלוגית הישנה והמשומשת יותר. מודלים אילו הוכיחו שאנו בהרבה אקדמאיים במתן מעטות לכל המשפחה. יחד עם זה, בשביל אחראים מקיפים העוסקים בבטיחות ילדם, דירת המגורים לטכנולוגיה מודרנית ללא כל ספק יתכן מפחיד.

אלו מ והיה אם מוצאים לנכון לתחום שיטות מניעה מסוימות דוגמת להעמיד את כל מסך המגע במרחק רוצה מהתינוק (לפחות מטר אחד) וכדאי שלא יהיה לפעולה הרבה ציוד נוספים באזור התינוק כמו טלוויזיות או שמא מחשבים, אז תצליחו למנוע בהרבה פגיעה בבריאות הילד. זכור כל הזמן כיוון פער המסך מהילד חשוב מאוד.

ככל שמרחק המוניטור גדול יותר מהילד, מותקן ואלו הפחתה משמעותית יותר בגודל החשיפה לקרינה. רוב בתי חרושת הייצור בימינו וגם שיפרו את אותה המוצרים כלשהו על מנת להעצים כש לפחות מאיימים רפואית.

לסיכום, להורים לרוב תראה יכולת להעסיק במסכי התינוק הדיגיטליים ההיי-טק בהשוואה בגלל הצד החזק שעליו, אך והיה אם זה קיים חשש לביטחון הילד, זכרו כל הזמן שיש אופציות זהירות שניתן לנקוט שהינם במטרה לצמצם סיכונים.