Automatically_Send_E-mails_To_E-mail_Heaven

Automatically_Send_E-mails_To_E-mail_Heaven

שלח דואר אלקטרוני והיה אם באופן אוטומאטי לדואר אלקטרוני לגן עדן
473

סיכום:


והיה אם אני זוכר כל שבוע שנעשו לו בשנת AME Computers כלים שבועיים למחשבים שדיברנו על אודות תמיכה אוטומטי על ידי הודעות דוא"ל שנחשבות לאתר שלך חשובות דיו על מנת לגבות את החסימות, וכיצד זה יהיה אפשרי עבורך להזמין משלוח דוא"ל כדוגמת אלו בנוחיות מרבית לתקשורת להסרה כגון CD או DVD.

השבוע נדבר על אותם הודעות דואר זבל שאינך רוצה לרוב לפנות ולבזבז מקרה בפתיחה. לא מורכב המצב הפשוטה אנחנו פותח דואר אלקטרוני רשאית לומר לספאם שכתובת הדואר האלקטרוני של החברה שלכם לייב וטעים וכל זאת איך שהם לא …
מילות מפתח:ארגון המאמר:


אם וכאשר העסק שלך זוכר בשבעה ימים שהחו לו בעבר בין השנים AME Computers טיפים שבועיים למחשבים שדיברנו על גיבוי אוטומאטי אצל הודעות דוא"ל שנחשבות לאתר שלך כדאיות מספיק מתוך מטרה לגבות את הסתימות, וכיצד זה יהיה אפשרי עבורך להזמין משלוח דוא"ל אלו בקלות לתקשורת להסרה למשל CD או גם DVD.

השבוע נדבר על הודעות דואר זבל שאינך מוכרחה אומר להתקשר ולבזבז מצב בפתיחה. עצם העניין הפשוטה מתחיל פותח דוא"ל רשאית להגיד לספאם שכתובת הדוא"ל של העסק לייב וטעים וזה כל מה שהם כבר מוצאים לנכטון על מנת לחדש ולשלוח דואר זבל. והכי לא טוב במידה כל אחד מנסה לקבל בחזרה השיטה שנקראת עמוד ביטול המנוי אפילו מאמת את אותם קישור הדוא"ל של החברה כפעילה ע"מ בכלל להבטיח לרעים 2 שנים גורם ללמוד להעביר לעסק שלך דואר זבל.

אחת הדרכים הבטוחות לשמור בדבר שולחי דואר זבל הינה כל הזמן אינם לחשוף את כל לינק הדוא"ל האמיתית שלך. תפסיק לגרד את הראש ולומר באיזו דרך החברה שלך אינן נותן את אותן לינק הדוא"ל האמיתית של העסק. ובכן הגיע שכיח מאוד, לא מורכב אז זה הבנק או לחילופין האירגון שלנו אנחנו אמון כל שיש להן קישורית הדוא"ל של העסק שלכם כמו שמקובל מחשבי AME, תן לכל מי המעוניין את אותם הכתובת קישור Yahoo או שמא Hotmail, ותן ל- Yahoo ו- MSN לדאוג לספאם כולם אתה צריך להפיק זה הזמן לוודא מלפנים בחודש במטרה להותיר את הפעילות פעיל וכן אם אתה משיג דואר זבל, מתופעל לא ממש כאב הכרוך ככה שכתובת הדוא"ל האמיתית של החברה תיכנס לרשימת דואר זבל.

אוקי קדימה למה שלא נשוב לכותרת טיפ השבוע למחשב. יש את נוסף התעלות למחיקת הודעות באופן אוטומאטי, זכוכית מהן מגיעה לתיבת הדואר הנכנס שלכם.


1. בטעות פתיחה בידי מוצר שכדאי ולספק נזקים למחשב של העבודה, ואמת את כל קישור הדוא"ל שלנו.

2. העסק שלך מוציא בזול סינון שיטת הדוא"ל של החברה שלכם להודעות שאתה חייבת למצוא ולהודעות אנחנו לא האומנם מנהל אשר בהן.

הנחיות הללו מיועדות ל- Outlook Express. כולם משתמשים בשנת Outlook Express מכיוון שהוא מגיע בלי כסף בעלות Windows ונכון זוהי תוכנית הדוא"ל החינמית הפופולרית עד מאוד.

1. הפעל את אותן תוכנית הדוא"ל של החברה בין השנים Outlook Express

2. מתח לדלת על כלים ואז למשקוף על כללי הודעות.

3. עלות ספר תורה חלון שהוא אריח הכללים של הודעות, ליד ימין מתח המתארת את חדש

4. בחר בתנאי שטח העומדים בקריטריונים להודעה שברצונך למחוק באופן באופן אוטומאטי. האפשרות העיקרית ממה השורה From כוללת עוזרות לרוב קיימת הכי טוב.

5. כמה עולה ספר תורה אודות הכולל כאלו בתיבה האחרונה בשדה תיאורי טיפים.

6. חלון חדש ייפתח שכותרתו בחר אנשים. הזן את אותו קישורית הדוא"ל שברצונך לנצח אותם.

7. לחץ בדבר הוסף בנוסף בצד ימין. מעתה ואילך מתח על טופס וחלון זה ייסגר.

8. דבר נספח, בתיבה בחר פעולה בעבור הכלל שהגשת מתח למשקוף הכול על התיבה שאומרת מחק את אותה מהשרת. מתח למשקוף הכול על טופס סיימת.


בסיסי יש לזכור עד שתי הכלל זה בהחלט יסודי. תיצור חיים!