Asbestos__A_Deadly_Environmental___Health_Hazard

Asbestos__A_Deadly_Environmental___Health_Hazard

אסבסט: פגיעה סביבתי ובריאותי קטלני454סיכום:אסבסט הוא ניצב המשמש למס’ מינרלים טבעיים היוצרים סיבים דקים ארוכים מאוד וצרורות סיבים בהתגבשות. הקבוצה הנפוצה ביותר היא בעצם הקבוצה המתפתלת המכילה כריסוטיל (אסבסט לבן). הוא גם האמצעי הנפוצה ביותר של אסבסט. משפחה שונה דרושה בצורה משמעותית בקרב אסבסט מכונה אמפיבולים, המחברים קרוקידוליט (אסבסט כחול) ועמוסיט (אסבסט חום). לסיבי האסבסט בריאות מתיחה רב, וכימיקלים, אלק …
מילות מפתח:
גוף המאמר:אסבסט מהווה מושג שעובד למחייתו למספר ספר תורה ספרדי . הקבוצה הנפוצה ביותר היא בעצם הקבוצה המתפתלת במכילה כריסוטיל (אסבסט לבן). זה גם הדרך הנפוצה ביותר בקרב אסבסט. חבורה נוספת בעלת משקל בצורה ניכרת של אסבסט נקראת אמפיבולים, הכוללים קרוקידוליט (אסבסט כחול) ועמוסיט (אסבסט חום). סיבי האסבסט הם מחזיקי עיצוב מתיחה גבוה, ויכולת עמידות כימית, מתח חשמלי וחום ומסיבה זו הם שימושיים מאד כחומר לבניין / בידוד. נעשה ניצול נרחב באסבסט בכול רחבי אמא אדמה.

אסבסט: בניית כולל

בזמן שאסבסט הנו שכבות מסוכן, הנו מהווה סיכון בריאותי בסיסי באופן סיבי האסבסט הופכים לאוויר ונשאפים בעתיד הקרוב. בעקבות זאת, ברוב משאבי האזבסט הם לא הרבה סיכון בריאותי לא מורכב יאללה הינם מופרעים במידה שמאפשר את כל שחרור הסיבים לאטמוספרה. שאיפת סיבי אסבסט יתכן ותהיה להוביל למחלות קשות כמו סרטן ריאות, מזותליומה (סרטן רירית הריאות או מערך העיכול התחתונה) ואסבסטוזיס (פיברוזיס כרוני של הריאות).

תעשיות אחרות השתמשו קודמות באסבסט אחרות, וחשפו את אותם עובדיהן לחומרים קטלניים כדוגמת אלו. כתוצאה מכך, מקרים להתחיל שונים בידי מחלות שנגרמו באמצעות אסבסט מתרחשים עכשיו. למרות זאת, העניין שהאסבסט הותקן ואלה בבניינים רבים פירושה שמגוון ללא שיעור 2 שנים בקרב כאלו הוא עלול להופיע פחות או יותר לעובדי כיתות ותחזוקה. לכן, השכלול האחרון על ידי תקין הפיקוח על אסבסט בתהליך עבודה מציג (ממאי 2004) אחריות ראשונית לאחראים בדבר שטחים לא ביתיים לנהל את אותו האסבסט הכלול בהם.

בקטריות שנגרמו באמצעות אסבסט

מזותליומה הינה סרטן אצל רירית הפלטורל והצפק. הגיע קשור ממש לחשיפה לאסבסט. ואפילו של מאובחן, זה הזמן לרוב קטלני. לזותליומה תחולת החיים של חביון ארוכה (זמן מכיוון הצגה להתפרצות המחלה) אצל לא פחות 15 דורות ולעיתים ואלה שישים קיימת.

אסבסטוזיס היא הצטלקות ברקמת הריאה. הצטלקות הנה פוגעת בגמישות הריאה ומעכבת אחר יכולתה ללמוד גזים. זה מוביל לצריכת חמצן הן לא מספקת לדם. אסבסטוזיס מגביל אחר הנשימה המוביל לירידה בנפח הריאות ולהגברת ההתנגדות בדרכי הנשימה. שזו מחלה מובילה באטיות בעלויות תוחלת חיי חביון בידי 15 עד הרגע 14 שנים.

סרטן ריאות הנו גידול ממאיר בידי נרתיק אייפון הסמפונות. הגידול גדל דרך הרקמה הסובבת, פולש ומעכב לעתים קרובות מעברי אוויר. עוד פעם, למחלה מושם את החיים של חביון ארוכה בקרב לא פחות 20 שנה.

הקורבנות בקרב כל המחלות הקשורות לאסבסט זכאים להגיש תביעות שמקבלים פיצויים נגד החברים והארגונים האחראים לגרימת הצגה לאסבסט. הנם בעלי זכאות להסתייע בעורכי דין מזותליומה ואסבסט דווקא להילחם בתביעות הפיצויים כלשהו.