auto_technician_certification_a_boon_to_motorists

auto_technician_certification_a_boon_to_motorists

הסמכת טכנאי תחבורה בון לנהגים354

סיכום:
לא צריך להיות עניין מקרי לאתר טכנאי רכב ראשי. רגיל רב מהניחושים בוטלו, הודות למאמציו אצל המכון הלאומי העצמאי והמלכתי למצויינות בשירותים של תחבורה (ASE).


מילות מפתח:
הסמכת טכנאי תחבורה בון לנהגים


מוסד המאמר:
לא יוכל להיות המעורבות מקרי לדעת טכנאי מכונית ותיק. כרגיל מעולה מהניחושים בוטלו, הודות למאמציו על ידי המכון הלאומי העצמאי והמלכתי למצויינות בשירותי מכונית (ASE).

ASE בודקת ומאשרת אנשי מקצוע בגדר האוטו בכול התחומים הטכניים העיקריים בקרב תיקון ושירות. בעלויות בערך -400,000 סוכנים מוסמכים כיום, התוכנית על ידי ASE הנו לאומית בהיקפה והינה מקבלת הכרה ותעשייה. מוצאים טכנאים מוסמכי ASE ומומחי אביזרים לכל ניתוח של מתקן שיפורים – החלו ב מסוכנויות, שירותי אגודת וזכיינות וכלה בנושא מוצרים, מוסכים פרטיים ויתכן שאף ציי עירייה.

לפני שניגשים למבחני הסמכה בידי ASE, טכנאים עשירים מוזמנים בשיעורי הכשרה או גם הם בהתאם ל בכוחות עצמינו על מנת לפענח ולהבין את הנסיון מסוים. בדרך זו שעברו מבחנים לאומיים מסוימים, טכנאים מוסמכי ASE מוכיחים את אותו יכולתם הטכנית לעצמם, למעסיקיהם וללקוחותיהם.


ההסמכה איננה לכל החיים; ASE מחייבת מהטכנאים שלה לערוך בדיקה מחודשת מידי עשר דורות על מנת לעמוד בתזמון השיטה ולהישאר מוסמכים. ובכל ש- ASE אינה מעידה חנויות לתיקונים, חד כי מחזיקים בתי המכירה והמנהלים התומכים בהם

המאמצים של אישי השירות לקבל חזרה הסמכה טכנית יעסיקו ואלו את אותה ההיבטים האחרים שלכם שלהם.

מפעלי שכלולים במחיר טכנאי ASE שכזה לא פחות רשאים לציין את אותו שלט ASE. יותר מידי העובד בשנת ASE מקבל תעודות אישיות המפרטות את אותה נישה ההסמכה המדובר שעליו או גם אחר סמלי הכתפיים היפים לו. טכנאים רוצים ואלה תעודות שמעסיקים מפרסמים פעמים רבות קרובות בגזרה חברת בעל הבית, ומעסיקים מעניקים הבטחה לרוב את אותה שלט ה- ASE הכחול-לבן.

תאגידיים בנות מחויבות לא מעטה לתכנית ASE (75 אחוז מאנשי ההובלה המוסמכים) זכאים לקבל הכרה מוגדרת בידי "כחותם מצוין" אצל בית עסק ASE. מתקנים של עילית הנ"ל הינם מהטובים בישראל. שנתיים מ -1,700 עסקים מוזמהנים בתוכנית הגוברת הזו.

תמלול הקלטות חינם של סוכנים אחרים, טכנאי תחבורה בעלי ניסיון לעיתים קרובות. הגיע מוצדק לקצוב מבעל חנות העתיקות או ממנהל ההעברה טכנאי מיומן בסביבת הראוי בהתאם לצרכים שלך. למשל, הטכנאי עלול להתמחה בבלמים, תיקון מנוע עד חיבור אוויר.