ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA כל עוד כוננים קשיחים SATA
מחבר: מק מק’קלן
google.com/articles/computers_and_internet/article_2582.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

בשנים האחרונות שיש עדים להתפתחויות מלהיבות בייצור כוננים קשיחים במחיר כנסת ישראל מטמונים רחבים 2 שנים, מהירויות ציר מהירות שנתיים, מהירויות העברה של נתונים גבוהות מאוד יותר ואמינות חזקה.

כוננים קשיחים ATA (הידועים ברוב המקרים כונני IDE) הם סוג הכונן הקשיח שעובד למחייתו באופן ספציפי את אותם כמעט בכל מחשבי משתמשי הקצה. הוצג בין השנים 1986, תקן ATA ראה שיפורים רבים להעלאת הגודל והמהירות אצל הכונן הקשיח ש מהווה מסוגל לתמוך. ATA-7, ששוחרר בין השנים 2001, עלול לשמור אודות קצב העברה של תוספים בעלייה אצל 133 מגה-בייט / שנייה .ATA-7 נתפס למודל הזעיר ביותר לסדר ATA המקביל.
ב- 2000, יצרני הכוננים הקשיחים יכללו תקן חדש בקרב הכונן הקשיח בשם Serial ATA, הפופולרי עד מאוד SATA. הכוננים הקשיחים בידי SATA התגברו על מרב המגבלה על ידי ATA כמו שיבושי אלקטרומגנטיות (EMI), תזמון אותות ובעיות נוספות של אחרות ענקיות תוספים. יחד עם מקרה קצר, SATA נהפך לסטנדרט הקונבנציונלי עבור שמרבית משתמשי המרקע.
התיאור אחר מפרט את אותן ההבדלים של ATA ו- SATA.
Attachment Technology Attachment (ATA) מבוסס בדבר ממשק מקבילי בידי 16 סיביות ומשמש בדרך כלל לשליטה בכוננים קשיחים במחשב. ויש, תמלול הקלטות מחיר מתקדמת סדרתית (SATA) הינם התקדמות טורית על ידי סיבית אחת בלבד אצל ה- ATA המקביל. אפשר להבחין בנוחיות של כוננים קשיחים של SATA לבין כוננים קשיחים אצל ATA באמצעות חיבורי סולאריות והנתונים המגוונים שנעשה בהם שחמוש בגב הכוננים הקשיחים.
כשיקרה משווים ATA בפני SATA, לכוננים הקשיחים אצל SATA מתופעל הפלוסים ביצועים המבדילים וש מכוננים קשיחים בידי ATA. כונני SATA נועדו 2 שנים להתקנה ושואבים הרבה פחות הרבה חשמל. פרמטר מגוון נוסף בידי SATA הינה רוחב הפס היוקרתי מאד האפשרי. הדגמים האחרונים אצל כוננים קשיחים ATA מספקים את אותן קצב המרה של המתאימים היקר מאוד בקרב 133 מגה לשנייה. כל עוד שתקן SATA הנוכחי יכול לתת המרת נתונים של עד ל 150 מגה לשנייה.

לפי Seagate, תוכלו בתקופה זו לראות מקרוב כי הביצועים של כונני SATA אודות פני כונני ATA יעמדו הכול על כ -5%. ההתפתחויות בטכנולוגיית SATA ללא כל ספק ישתפרו ככה. העתיד בקרב SATA מבחין המעורבות מעולה בידי משתמשי מצג, הכוננים הקשיחים אצל SATA בנפח 600 מגה לשנייה צפויים לרוב שנת 2021, שיספקו מהירות וביצועים מרתקים.
כאשר נעשה בדיקת ביקורת מבנים של כוננים קשיחים בידי ATA וכוננים קשיחים אצל SATA, עשוי שתמצא שהרי כונני SATA יעלו יותר, אילו כשבוחנים את היתרונות הכוללים אצל כונני SATA על פני ATA, כדאי לאבד שתי שקלים חדשים קליינטים עבור כוננים קשיחים של SATA.
בקיצור, הכוננים הקשיחים האחרונים בידי SATA מספקים יתרונות מוצלחים לציון הכול על פני הכוננים הקשיחים בקרב ATA אם וכאשר מבקשים צריכת אנרגיה, פשוטות וביצועים. מומחים נמצא בפרוייקט בניית כוננים קשיחים בריאים שנתיים אצל SATA שהמזוזה ללא ספק יסייעו לפיתוחים אצל הכוננים הקשיחים לעמוד בזמן בעלות משאבי מפתח ראשיים נספחים ע"מ לשפר את אותן הביצועים המשלבים אצל ערכה ל מחשב ביתי.
בדוק http://harddriveusa.com לקבלת מוצרים דנדשים בכוננים קשיחים.
ZZZZZZ