Month: January 2023

מתקיימת משפחה בעלת משמעות בהרי האנדים בפרו, שעושה כמיטב יכולתה לקיים את אותה הנאמר בתורה.

לגמליאל שילה חיוני בתוכו ביתי מיוחד. כשאנשים מעירים על גביו, משמש מסביר: “ההורים שלי קראו לכולם בדבר שם גמליאל, נשיא

Read More

למשוך את כל חברך לחלום – הביקוש יש לכם להפסיד? מחבר: מתעורר מנג מוק source_url: http: //www.google.com/articles/relationships/article_639.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:17

Read More