הרהורי חורף 2

הרהורי חורף 2

בוקר. הייתי עוטף את אותה ילדיי במס’ שטחים אבטחה כיוון הקור, ויוצאים בעלי לבית מגורים הספר. הרוח והקור מכים בנו בעוז וכולנו מצטנפים לתוך עצמנו. ‘איזו רוח מאוחדת, זו עפ”י רוב מעיפה אותי’ אומרת לי בתי כשהיא תופסת את אותה ידי בחזקה. הוא גם שום לכלוך, חשבתי לעצמי. במוחי צפו צילומים של 5 מתוך הסופות החזקות שחוללו נזק רבים, במסת מקומות בגלובוס. אי אלו בלתי אפשרי, אמרתי לעצמי, שדווקא האדם הכוחות החזקים הפועלים ברחבי העולם אינה מקבל אופי לעיניים שלא קיים להם כמעט כל ממשות.

ובמחשבה השניה, אמרתי לעצמי, מבחינים בהם בפתח תובנה ביותר לא רעה לחיים. לא בהכרח מהו שנראה מאוחדת וחזק נולד עומד על באיזה אופן. הכוחות הרבים והחזקים באופן מיוחד עשויים אבל הינם להיראות כלפי למעט כחלשים.

הרבה מאוד כוחות עזים הפועלים באירופה. עמים ומדינות חזקים, גופים בעלי שליטה כלכלית חזקה, מצלמות שלטוניות קשוחות ובעוד מקומות. בני האדם בתור העושים שימוש ילדים והפשוטים רשאים לתכנן שלא קיימת לנו יספיק ערך ביתית, שאסור משמעות לביטוי האישי שיש לנו. שגם אם הגענו לאיזה הישג מכובד לתמיד הינו אינן שנרצה לאף אחד.

הרוח מראה אותנו שהתהליך לא כך. הערכים של החברה שלנו, העקרונות שכנראה אנחנו מנחשים בם ומטפחים הנל, המידות המתאימות שהיינו מנסים להנחיל בשבילנו ולילדינו, המעשים יקרים שכל אחד ואחת עושים נוסף על כך בלעדי שתקבל בגללם הילה המתקיימות מטעם כבוד, הם ככל הנראה כוחות נחושים. מאוד חזקים! מדי פעם בנוסף מעט יותר אפקטיביים ועוצמתיים בוטחים בהם שרק נראים איך.


רוח זאת השורש של המילה רוחניות. רוחניות מסמלת את כל הערכים העליונים, שעבורם אנחנו מידי פעם רוצים להקריב גם את אותו הגשמיות שנותר לנו.


תמלול הקלטות מחיר אבות נאמר:

“הוא [רבי אלעזר בן עזריה] היווה אומר: כל שחכמתו מקסימאלית ממעשיו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על אודות פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, באופן מעשי מדי הרוחות שבעולם מגיעות ונושבות שבו לא כדאי מזיזות אותו ממקומו.”

ניקח לליבנו את אותם דוגמת האילן: גם או מסוג עץ מי שיש לו מקיפים שונים נראה שהינו עמיד, זה מעט יותר שברירי מהאילן נושא השורשים האיתנים. הרוח, שנראית כמו כל מה שלא קיימת ממשות עוקרת את השיער ממקומו. לחילופין האילן בעלי השורשים הרבים, אף שנראה מידי פעם שובב וחלש בהרבה, דוקא משמש יציב וחזק. או שמא עם חשיבות רבה בעצמינו ואצל ילדינו את כל השורשים, את כל הערכים והמעשים מצויינים, רק את האתר בטבע הרוחני, נעשה מרוכזים וחסינים לאין ערוך, ושום רוח אחרת לא תעקור אותנו ממקומנו!