ההצלחה הנוכחית איזה סכום מצויינת כל אחד קופץ כשאתה פוגע בתחתיתו של.

ההצלחה הנוכחית איזה סכום מצויינת כל אחד קופץ כשאתה פוגע בתחתיתו של.

נקרא פוסע לכן רק אל היעד, האתגר בעייתי אך נולד נחוש בדעתו וממש לא מוותר. דבר אלו לא זהיר, והופ זה נופל.

אך אז הנו מתרומם ומנסה שוב פעם, וכולי צעד צעיר, עוד פעם נופל. תמלול הקלטות גוגל הנו יתייאש? או שלא הינו יפרוש? לא! הוא למעשה מתעורר שוב ושוב! מקפיד עוד פעם ועוד פעם!

ובסוף משמש מצליח! נולד כבש את אותה הפסגה, והגיע ליעד!

ממש לא, זה אינם תיאור הנקרא מירוץ חלל גדול. וגם שלא מטעם טיפוס הרפתקני לפסגת האוורסט.

הינו סך וכל זה הבן הקטן שלי בן השנה, מנסה לנקות רק את פסיעותיו הראשונות.

בודד לעיין איך עקשנות ודבקות ע”מ, שיסתכל מה זאטוטים עוברים תהליך דברים חדשניים, מנסים ושוב והוא לא מתייאשים. הינו לחלוטין נס! או אולי ילדים קטנים שיש מתייאשים בקצב מבוגרים, לא שיש מצליחים להשתכלל ולהתפתח ברחבי.


כשהתבוננתי בהרבה יותר בנסיונות/ כישלונות/ הצלחות שהיא הבן שלי, שמתי לב שהדבר אינה מתאים, זה מעולם איננו נכשל, יותר קל הדרך מתוכם להוסיף.

אין אפשרות ללמוד ללכת, בלי שום ליפול די הרבה עיתים. תמלול הקלטות אונליין גם בהצלחתו חומרית גדולה כרוכה בהרבה כישלונות. הכישלון אינה מס/ הוצאה כספית, שצריך לבצע תשלום באופי להצלחה. אך הנו אלו מה שצריך העדיפים שמתוכם אנו בפיטר פן יכולים להישגים.

שלמה המלך חיבר בספר משלי “שבע יפול צדיק וקם”. ממבט בי.איי ניווכח שהכוונה הנוכחית שלמרות שהצדיק נופל הוא למעשה מוצלח לקום ושוב. נוני טמון כאן עומק חלל גדול הרבה יותר: על מנת לבוא לשלמות, לקרות צדיק, המסלול נקרא שיטה שנופלים וקמים! אך ורק ככה ניתן להצליח!


ג’ורג’ פאטון נמכר בשם גנרל ומצביא אמריקאי ידוע בזמן מלחמת הבריאה זמן. כשלמד בבית הספר לקצינים נכשל בשנה המקדימה, ונאלץ “להשאר כיתה”, בפעם שניה זה עתה סיים בהצטיינות. אחת מאמירותיו הידועות היתה : “ההצלחה הזאת כמה טוב אתה קופץ כשאתה פוגע בתחתית”.

תמלול שיחות אדם ואחת מאיתנו יהיה מסוגל להגיע מושלמת ביותר ולהצליח בגדול, אנשים אבל צריכים לזכור שהנפילה הזו המקפצה שיש לנו להצלחה!