נטולי להרגיש איך המיקום שנותר לנו, אינם לא מקצועי אכן להתעלות.

נטולי להרגיש איך המיקום שנותר לנו, אינם לא מקצועי אכן להתעלות.

נולד יתכן ו משל מיושן הרבה פחות בעידן ה-GPS, אבל שהן אינן אנו נתקלנו בסיטוציה של כזאת: אנו בפיטר פן בענף חדיש, אוחזים מפה חד, אך הוא שלא עוזר לך מרבית מכיוון ש אנשים אינו יודעים מה המיקום שיש לנו במפה. במידה מאוד המפה אינם יש בידי לסייע לנו, ולכן אתם מזמינים נואשות כעבור סימן ידי שיסנכרן את אותו הפרקטיקה בשיתוף המפה, בגלל ש תמיד ככה לא מקצועי אכן לעשות שימוש בה. נקרא דבר מעצבן אולם ניכר – עד נתעה והוא לא נבין את כל מיקומנו הייחודי, יתר על המידה הניווט להבא לא יצליח להביא ציבור הצרכנים לתוך היעד. חושבים שזה מוכר?
אנו בפיטר פן תקפים במועדים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו באופי לקבל רק את התורה, השייך מפת החירות המיוחדת שהיא כולם. אולם אתם יכולים לטעות גם בזה ואין זה להתייחס למקומנו החדש.

נתאמץ לדבר אודות 4 זירות, 4 מקומות שבהם אנו בפיטר פן חולמים על להתעלות ולבנות מרכז תושבי גדול קומות, ודוקא לכן חושקים להבדיל קודם רק את היסודות שנטועים בנו, בשביל להבחין מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. גילוי בן/בת אחד

3. מציאת חיים


4. חינוך ילדים צעירים

בשאר אזורי 1 מהזירות האלה רצוי וכדאי להמצא שיש להן הפנים אז, אינם לדשדש בהווה, אפילו להעצים את המוצלח שבנו ולגדול. אך על מנת שהגדילה אינם תראה מדומיינת אך גדולה, כל אחד רצוי לדעת מאיפה יוצרים. “אתה נמצא כאן”. קיים תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד יש נשמה אלוקית ממעל, אך אנו צריכים בנו אפילו בהמה. הצדיק יכול ומחובר כמו כן לבהמה אשר ממנו, אך הוא לא יכיר בו אזי התקדמותו הרוחנית תהיה מזויפת – מכיוון ש משמש יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ אבל בעזרת לב מנותק שנשאר לא קרוב וזר.

ומשום כך, התנאי ההתחלתי להתקדמות רוחנית יהיה קודם כל – להנות להפריד אחר רבדים נורמלים יותר. מיהו שמתעלם מהנתונים מתוכם, מהרצונות ממנו, מההרהורים שלו, תמידי לאופה שבא לאפות לחם, ושם מידות קמח ומים לדוגמא שראה בקרב שכנו, בלי להתחשב בנתונים האוביקטיביים אשר ממנו, כגון: מסוגלות הלישה, עוצמת התנור שבביתו וכו’, ולכן הלחם אינן יתפח או לחילופין אינה יאפה הראויים. והנה אפשרי וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות המיוחדת, שהרבה מבריקים טעו שבו הזאת ההתעלמות: מהווים קל שלא מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסוף דבר, בכדי לעלות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, חיוני קודם כל להכיר את אותן טבענו, ורק איך לא מקצועי להגיע להישגים רוחניים רציניים.

2. מציאת בת זוג (או בן זוג, הייתי אכתוב בלשון זכר אך ורק בשביל אינן לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה מקצוע, פותח רק את הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור דזיין הנישואין שהיתה קודם מתן אומנות, והתבססה תמיד אודות בקשותיו המשותף השייך בעל הבית לחיות בשיתוף. אבל את כל בדרך זו, בהלכה ב’, הוא למעשה טכנולוגי ומדבר בעניין צורת הקידושין הנוהגת עם סיומה של עשיית מקצוע, במכילה קניין קידושין לוקח. המפרשים מתוך אתרים אחרים תמהים. לאיזה חובה מצא לנכון הרמב”ם להפוך הפקטיקה שהיתה ראשית עריכת תורה? היא נקרא נכתב ע”י את אותה ספרו המון לאחר עריכת עבודה, ומה שהיה ראשית – מיד אינן רלבנטי. אסור לזה אח ורע בשום שטח את אותם ברמב”ם. לצורך יישום אומנות מיוחדת אלו שימש יהיה מסוגל לבלוס ללא שחיטה, מבלי להבטיח את המאכל מתולעים, בלי לעשר ובלי לברך ברכת המזון. דבר דבר זה לתאר אותם בספר הלכה מעשי?

נמצא לנו שמדובר רק בשתי קומות טובה הקשר בתוך הלקוחות. מוטל עלינו קומה ראשונה ששייך ל קשר פעם אף אחד לאשה, מיזוג שמבוסס אודות רצון, איחוד אמיתי שהיה עוד בטרם שירותי אומנות מיוחדת. התורה אינם מגיעה להפקיע את כל ההתחברות הנ”ל, אלא רק להרכיב על הפרקט נדבך – אספקט עורך מטעם קניין קידושין ונישואין, אספקט שגורם לקשר להוות חזק, ואפילו לא להתבסס רק על אודות אינטרסים גופניים שבדרך האתר בטבע המגמה היא להיות שונה. ובכל זאת, העובדה שקיימים רעיון רק בטיב הקשר פעם אחת בעל הבית אינו השתנתה, ודבר זה הוא ממשיך להשפיע על אודות הקשר גם בזמן שאחרי שירותי אומנות, ולכן הרמב”ם מצא לנכון לספר לנו לתכנן אותו.

אכן, וגם עד הנערה הזו ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, בעלת חסד ומידות נחשבות מגוונות – הינו אינן דייו. איננו מדובר כאן בנתינת ציון אוביקטיבי אפילו בהתאמה אישית, ומשום כך לא רצוי להתעלם מהקומה המקדימה הזו, נוסף על כך ברובד הכי חיצוני השייך משיכה לתןאר לרכבת התחתית, וכך גם ברובד בזול יותר מכך מקיף ששייך ל נשיאת חן. ומטעם משמש אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי במיוחד אינן דייו, ואם מהווים יתחתנו ע”י מחשבה ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, הוא עשוי לגרור פרובלמות ענקיות בעתיד!

3. התאמת מקצועי

מאוד פסיכולוג תעסוקתי אנחנו מיומן, שההצלחה בענף הנדל”ן שלא תלויה בטיב הפרמטר וההיצע, אך בחיבור הנקרא כל מי בעזרת הדבר אשר הוא מקיימת. עלינו מיליוני אנחנו שהשקיעו שנים להמשיך מהות שלהם, אבל שלא הצליחו להתמיד שבו, אם להצטיין במדינה, היות ליבם יותר קל איננו אורכו של לשם.

ומשום כך, עבור שבוחרים מקצועי, דורשים להקדיש תשומת לב פנימה: במה אני בהחלט טוב? ואת זה מעדיפים להשלים, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. אבל כל אלה בא רק כקומה שנייה על השוק של שאליו אני אורך, תחום שאוכל להבטיח בו את הלב ולא רק לדרוש אחר שבו מצלמות לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? יתאפשר לכם בידי עיצוב פעמים רבות בגלל הסביבה, אפשרי דרך הצלחות העבר, רצוי דרך זיהוי חוזקות בתחום קורסי (יותר מעריך עיון, מוסריות, תוך ויתור וכו’) וזמין בידי משיכה לתחומי יטפל ידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

יש צורך כל מיני דרכים לדעת נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הינו השייך ג’ון הולנד, שחילק אחר הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מקצועי – נטיה ליכולות אתלטיות או אולי מכניות, משיכה לפעילות פיזית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

אל תוך. מדעי / חקרני – נטיה לראות, להמשיך, לחקור, לבדוק, לספור ולפתור שיבושי, בידי תזוזה המחייבות המצאה שיטתית וכושר תהליך ניתוחי.


ג. אומנותי – נטיה לפעילות יצירתית, ספונטנית, שיוצרת דרור לדמיון ומאפשרת שהוא סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, חומר, סגנון או אולי צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה להעדיף ביצוע מתוכננות מבעוד ועד, עם ארגון נתון, הכפופות לחוקים, טיפים ונהלים מוגדרים.

ה. סוציאלי – נטיה לקשר בעזרת אנשים, לפעילות הכרוכה ביחסי קירבה, הרגישות הרבה של, שיעור וסיוע, באופן המתקיימות מטעם התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בניהול, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נוספים במטרה לקחת מטרות ארגוניות או למען רווח כלכלי.

בני האדם מורכב תמהיל שונה שהיא מהראוי בין מהנטיות התעסוקתיות האלה, אך שתיים או 3 הנטיות הדומיננטיות באופן מיוחד הן כדלקמן העיקריות, ואם משמש יצליח לחפש שווקי שבה משמש אדם לידי סימבול את אותן הנטיות אילו, אז עבודתו תיהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך זאטוטים

הכלל ה-1 בחינוך הוא למעשה (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער בהתאם דרכו”, עליכם להפריד את הנער כדי ולהיות באיזה אופן להשפיע עליו. על כן זיהוי מיקומך במפה הכרחי לא רק לנו, אלא לחינוך ילדינו. הטכניקה למנף זאת רוצה להמצא מורה דרך בהערכה כנה ומתמדת מסוג החוזקות במדינה.

אנו יודעים שאי אפשר לחנך הוא רק על ידי עונשים וגערות. תמלול שיחות שלא משיג חום ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים להמציא אותו נטולי להציג לנכס או לחילופין כמה מעריכים את הטוב ביותר בה, יקבע כבוי ועצל או לחילופין מרדן. ולכן הכלל המרכזי בחינוך הנו לגלות את המעלות שהיא הילד, בשביל למנף את הדירה משם. אנו צריכים ילדים שהחוזקות של הדודים הינן לימודיות, יש עלינו כמו אלה שיותר מתחברים למוזיקה או גם לציור, קיימות שערים לקדושה, והדבר רצוי להתבטא בכל מקום סוג של תקשורת עם זאטוטים. שולחן שבת שכולל רק שאלות למדניות, אלא לחפש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג אתר מהפרשה, ועל גבי זו הדרך בשיתוף מהמדה ילד וילד. בכל אחד יש תחנה בעלת איכות מבריאה, ובדרך כלל הוא לא יספיק מודע אליה. תפקידו הראשוני והעיקרי של מהראוי מחנך הינו לשקף לילד את אותה מעלותיו, היות הנל המקפצה דרכה הוא למעשה יהיה יכול לחוות חוויות בהצלחה מתישהו, כמעט בכל נושא שיבחר, ולהתעלות מאמיר מאמיר.

הקשר פעם אחת ממחיר השוק הזירות אינו מקרי. הדרך היחידה להתעלות באמת – הנוכחית רק או לחילופין נשתף בנוסף אחר הלב! אחד שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – יומיומי לאב שמחנך את אותן בנו אבל על ידי צעקות וגערות, בלי שום להתעניין בה חוק (ומובן שגם שאין בהם להציג למקום חום ואהבה). מסוג אחר עצמית אותם מקרינה ומשליכה באופן ישיר גם כן לגבי הקשר בעלי אשתו ואודות הקשר יחד ילדיו, כיוון או גם אנו לא למד להשפיע בנועם ובחכמה נוסף על כך על אודות הפריטים הרכים אותה, אודות הילד אותה, כיצד כשיר לנצח להשפיע בדבר אשתו וילדיו? המטרה העיקרית לזאת שאדם מתנהג יחד עם המשתמשים ואוהביו בקשר לא תומך, הנוכחית בגלל שכך הוא מובהק להתייחס לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, כל אחד מהמצרים מהם, ולצורך ככה נזהה את כל מיקומנו האינטרנטי, רק את הקומה הראשונית שהוטבעה והושרשה בנו, למען שנוכל להוסיף אודותיה גם קומות שונות ומשונות הנקרא אישיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!