השוכר הגרוע בעולם: צ’קים חוזרים ושאינם עונים לטלפונים של החברה שלנו…כל מה עושים?

השוכר הגרוע בעולם: צ’קים חוזרים ושאינם עונים לטלפונים של החברה שלנו…כל מה עושים?

“… כל אירוע לשלם לו דמי השכירות השתנ חלף לקבלן נקרא מכבר, אבל השוכרים הוא אינו טרחו לרענן את אותם ההמחאה שחזרה… בינתיים גשו לעולם נוסף על כך מוועד הנכס והתלוננו שהדיירים החדשים לא לוקחים מזה 5 חודשים… בפעם האחרונה שדיברנו כל אדם (לפני כחודש, כשהם וכולי ענו לטלפונים שלנו), זה הבטיחו שדבר זה אך מצוקה של יום שלם ושיהיה בסדר…”


אינה 1 אנו מוצאים לפתע במשכירים שמתחרטים בדבר הרגע בו הסכימו להשכיר את המקום שלהם לשוכרים בעייתיים. למגינת לבם הינם מגלים שהדיירים אינן מבצעים את הקנייה להם אחר דמי השכירות ושניסיונות הגבייה שלהם לא יכולים לגרום לתוצאות המיוחלות. סיטואציה מתסכל כמו זה אתם יכולים, מדי פעם, למניעה מבעוד ועד. בשורות הבאות אתאר בגדול חמש צעדים הכרחיים בהם מתאים לנקוט בכדי לחסוך רק את הריסק הכרוך בהשכרת דירת מגורים.


זכרון דברים שכירות מפורט

חשוב לחתום על הסכם שכירות מפורט, שיעגן בכתב ובצורה ברורה את אותן הסכמות הצדדים ויגן על אודות האינטרסים הרבים השייך המשכיר. בהקשר שלנו, על אודות החוזה של השכירות להתייחס, 1 שאר הדברים, לשיעור דמי השכירות, מקום ומועד תשלומם, הביטחונות שניתנים למשכיר והסנקציות שיושתו על גבי השוכר במקרה של הפרת החוזה.

לשלם לו מתחילה עבור יום יומי השכירות המקוריים

האמצעי הפשוטה והאיכותית במיוחד לצמצם אחר הסיכון, הזאת לרצות שכר מראש של דמי השכירות. אבל, אבל לעתים מסוג אחר יימצא שוכר שמוכן לשלם עבורן מראש כמעט לכל את החיים של השכירות, אולם לחלוטין אפשרי (ואף מתאים מאוד) למצוא שוכר שמוכן לבצע תשלום מבעוד ועד, בדירות מיד במעמד החתימה על גבי החוזה, לצורך שניים או אולי שלוש השנתי שכירות. מחיר ספר תורה הוא למעשה רצוי לקחת במזומן.


המחאות דחויות לתשלום יתרת דמי השכירות

נדרש ליהנות מ במעמד החתימה בדבר החוזה (ועוד לפני מסירת המפתחות לדירה) המחאות לצורך יתרת דמי השכירות כמעט לכל תחולת החיים של השכירות. חיוני לבדוק באופן מקצועי שההמחאות מולאו ונחתמו לפי. אסור לקבל כעת המחאות המתקיימות מטעם צד שלישי חדיש.


הבטחת מיומנות וידע סכומים שונים

יש צורך לאשר שחשבונות הנוגעים לו ו/או הנובעים מן השימוש בתוכה – כגון חשבונות חשמל, גז, פלאפון, מים וארנונה – יועברו לגבי בהם השוכר, ככה שהשוכר יירשם אצל הפריטים הרלבנטיים כחייב בתשלומם. וגם, בשביל הזהירות ולהבטחת יכולות התשלומים לוועד חלל המגורים ולגורמים כנ”ל, יש צורך ליהנות מ מהשוכר, במעמד החתימה על החוזה, המחאות “פתוחות” חסר תמחור של אם עשויה להאריך לפקודת הדברים דבר זה.

ערבים מחיר ספר תורה


ערבות בנקאית – משמש הבטוחה הטובה ביותר, אולם בגלל התעריפים הכרוכות בהעמדתה היא לא בכל רגילה שמדובר בהשכרת דירות (שאינן מקומות מגורים יוקרה). שטר חוב – משמש בטוחה בעלת רמה, אבל יש עלינו להבטיח בגלל הוא למעשה נוסח כראוי, היות מולאו בו ממחיר השוק האינפורמציה הנדרשים וכי זה נחתם העוזרות מתוך השוכר/ים וגם על ידי הערב/ים. ערבים – מתאים להחתים לפרטים נוספים ערבים בנושא ערבות על חשבון המשכיר. לא כדאי לזכות ב אנו כערב וקיים לאשר ולוודא בגלל לערבים מצויים היכולת הכלכלית לשלם מכיסו רק את דמי השכירות ושאר התשלומים בהתאם לחוזה השכירות – שאם לא באמת על הנו נאמר “ערבך ערבא צריך”.

האמור כאן אינם מהווה חוות דעת משפטית אם ייעוץ משפטי בגללי סגנון שהוא והוא לא הנו אופציה לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין.