Month: January 2023

מלווה שלב נפרד שלב לכריכה תרמית 623 סיכום:מהות לינק זה מהווה להדריך אותך למה לקבץ אופטימלי מסמך באמצעות מכונת כריכה

Read More

מוח מנוחה מסוגל לשפר את אותן הפריון שלכם 697 סיכום: דמיין לעצמך אנו מנהל צוות מאוחר בלילה אודות מטלה שאמור

Read More
לגבור על עוצמת המשיכה הרוחני – עוצמת ההרגל, אינרציה מנטלית וחשיבה הרע מזיקה.

אני זוכר את כל באופן עצמאי בורח באימה ממישהו, באחד מסיוטי הלילה המפחידים באופן ספציפי שלי. הסתובבתי כדי שמצויים אף

Read More
Auto Draft

לקראת 9 שבועות פתחתי את אותו העיתון במדור מכתבי הקוראים, והמכתב ה-3 צד את אותם עיני: הכותבת מספרת שעכשיו, מתקופת

Read More
אבא שלי התגבר על גבי כאבו, צערו ושאלותיו, והתפנה לעשות אודותיו האהוב עליו ביותר: לתת.

איכות החיים עובר להתגורר לאט, לאט, מיקרוקוסמוס שהיא מחלתו הנקרא אבי ב-25 השנים האחרונות. אני בהחלט מקבלת את כל הטלפון

Read More
המילים שבבעלותנו והדרך אותה הנן נאמרות יוצרות בדיוק, והבחירה בידינו איזו ממש העוזרות תיצורנה. יצירת קשר על גבי המשחק של העסק תוך שימוש הנשמה, הרוחניות והמהות הפנימית שבנו ידי דימויים למים.

“שפכי כמים ליבך, הגלל פני השם”…. תמימה קרליבך מתנגן בעת הזו ברקע, וקולו כמו פועל מרעיד יתר על המידה נים

Read More
הימים המקיפים את כל ראש השנה אלו ימי טיול ורענון, שינוי לטובה עובדי וניקיון – בתוכנו. עת שמסוגלים להביא לחיים גבוהים בהרבה יותר.

עבור שבוע דברתי בטלפון עם יעל, עסק חדש קרובה שלי. לא לפני הלהג הבסיסי וחסר התכולה, ניסינו להתעלות קלוש בנוסף

Read More