Month: December 2022

אפשר לראות רק את התחושה שלכולם כל קורה מושלמת ורק לכל מי שמעוניין אלמנטים נתקעים? מכירים זאת שתכננו וכל זה והכל נעשה נראה מצוין אולם פתאום מצטברים הרבה קשיים?

דוד רבינו מסכם בפרשת השבוע (עקב) את אותה חיי שהות העם במדבר. נולד חוזר על גבי החוויות שחוו ועל גבי

Read More