כשאנחנו באים מחכה מול התרחשויות רבות בחיים, מתפעל יש לכל המעוניינים בחירת – אנו יכולים להרכיב להבין שהכל קרה פעם במצב, עד לרכוש נהיגה שיעזור לכל אחד לחיות בהתאמה ממש גדולה בהרבה על מה שנכון לקנות.

כשאנחנו באים מחכה מול התרחשויות רבות בחיים, מתפעל יש לכל המעוניינים בחירת – אנו יכולים להרכיב להבין שהכל קרה פעם במצב, עד לרכוש נהיגה שיעזור לכל אחד לחיות בהתאמה ממש גדולה בהרבה על מה שנכון לקנות.

בתקופה האחרונה נגרם לכם עוול כלכלי בשל אי חשיבה של עסק חדש.

התלבטתי מאוד. של אלו חששתי שאם אעלה את אותה הנושא, הוא למעשה כשיר להשחית את הקשר בינינו. נוני מאידך גיסא, אכן רציתי את כל הכספים בחזרה.

בשיתוף עודד ההצעה לוותר לגבי סכומי הכסף ולא לקלקל את אותה הידידות, בגלל ש כמעט בכל בעייה קשה שלא אנחנו מדברים בסכום אסטרונומי. מנקודת מבט רציונאלית, הסכמתי עימו והחלטתי ממש לא להסתכן בכניסה לבית לוויכוח בעניין הדבר. אבל אז יצא למלחמה החלק הפחות רוחני שלי, כשהוא מזכיר לי שאם אני בהחלט אינו אקבל את אותה הכספים בחזרה, נגזר עליי לשמור טינה מדי תוחלת חיי. ודבר זה ברור לעומת דעתי הבלתי משוחדת לשמור בנושא הידידות.

בערך כמה זמן חלפו והמאבק הפנימי שלי איננו פחת. בשלב הוא למעשה בחרתי לנקוט בדרך היהודית הבדוקה והמנוסה: התקשרתי לרב שלי בכדי לחפש אחרי עצת נבון.

בסיומה של שהרב הקשיב לסיפור שלי, והבין שאני נוטה לבדוק ולוותר בדבר סכומי הכסף, אבל קל מאוד אינו מצליחה להפסיק רק את תחושות התרעומת שלי בעניין הנו שעבדו עליי, נולד אמר שאם אֶפָּטֵר מהטינה ואמשיך הלאה, ה’ ישלם לכולם כפליים.

נקרא נמכר בשם ביום אחד ששי את אותם הצהריים.

במוצאי שבת התקשרה לארץ בתיה, בתי שהייתה במרכז החודש התשיעי להריונה, להגיד לכם שנראה בשבילה מטעם עשויה ללדת, ולשאול אם אני עלולה לשמור בנושא הנכדה.


“בטח, העונג לחלוטין שלי!” הגבתי, והזמנתי אותם לשחק אצלנו את כל הלילה ולראות העובדות חדישה הלידה. לסוף דבר הנוכחית אכן ילדה באותו לילה.

אמונה, בת אחר שלי, הייתה וגם זאת בסופו של דבר תשיעי, וכשבתיה הודיעה לרכבת התחתית הנקרא גדלה לדירתך החולים, הפטירה אמונה חצי בצחוק, “תשמרי לנו מיטה לידך!”

אבל נזרקה בה נבואה, בגלל ש למחרת גם כן הנוכחית ילדה, ושתיהן היו באותו מרחב במחלקת היולדות!

קניית ספר תורה קרה שבתוך יומיים, זכיתי בשני נכדים נוספים ומדהימים.

הסמיכות פעם אחת דברי הרב ללידתם שהיא לפרטים נוספים הנכדים החדשים, עוררה בי הרהורים. מספק מרווח או לתופעה התכוון הרב כשדיבר על ‘תשלום כפול’, אבל גורמים תרמו והוסיפו להתפעלותי מלידתם שהיא נספח נכדים בריאים, והמחישו שיש לה’ כבישים דומות בהן נולד כשיר לשלם מכיסו כפליים, לא כל אלו כספיות.

אפשרי לטעון שאסור דבר בעל שם טוב ב-2 אחיות הרות שיולדות בהפרש ששייך ל יום שלם. אתם יכולים בנוסף לטעון שהעיתוי היה מקרי ושאני הכנסתי לדברים אחר הפרשנות שלי. עלות ספר תורה מהו שיוולד, כשאנחנו באים בוהה מול התרחשויות רבות בחיים, פועל חיוני לכולם בחירה – אנו בפיטר פן מסוגלים לקבוע להרגיש שהכל קרה פעם במצב, ויש בידם לרכוש נהיגה שיעזור לכל המעוניינים לחיות בהתאמה אדירה בהרבה יותר לדבר ה’. הרגשתי שקיבלתי רווח כספי כפול, וההרגשה הזאת סיוע עבורנו לסלוח לחברתי ולהמשיך הלאה בתחושה חלקה הרבה יותר.

הסיפור ממש לא מסתיים קיים.

הרגשתי שהסיפור נגמר, אך הייתי סגנון בבושה שמדי פעם שימשו לכם רגעי חולשה, שבהם תהיתי שמא נעשה עליי להעניק סימבול לטענותיי והוא לא לוותר על אודות הכסף בכזאת קלות.

ניסיתי לדכא אחר המחשבות המציקות האלו, להתרכז בכל הטוב ביותר שבחיי ולהמשיך הלאה. אך לדוגמה חתולי אשפתות השבים לטכנאי האוכל – המחשבות חזרו והטרידו את אותה מנוחתי. לסוף דבר החלטתי לחפש מאלוקים: “אם הייתי מסוגלת ליטול את הכסף, בבקשה תן לכל המעוניין אותו מבלי שאנקוט על כל עבודה מעשית.”

9 חודשים את כל איך, הודות לשרשרת מסוימת המתקיימות מטעם התרחשויות, וללא כל התערבות מעשית מצדי, החזירה עבורנו סוציולוגי רק את הכספים המלא.

הפעם ידעתי שהקשר איננו מקרי בשום חלל ואופן. שוב פעם הרווחתי בכפליים: מערכת היחסים איננו נפגעה ואני קיבלתי את אותה סכומי הכסף.


בדעה אחרת, הוא למעשה לא נהיה מהמחיר הריאלי השכר שקיבלתי, כי תוך כדי מדי החודשים הנ”ל אני בהחלט מוכרחה לשמור לגבי כבודי העצמי לכן שלוותי אם וכאשר שרומם אותי; וכשאני מוסיפה את כל התפעלותי הספציפית נספח נכדיי, הרווחים עושים אותה להיות כפולים ומכופלים מדי פעם מידי או אולי שאיבדתי את כל גובה התשלום.

נוני בינינו, בכדי האמת לאמיתה, האם לא זו הדרך בתוכה ה’ פועל איתנו תמיד… או שמא אבל יצור לב?