בתשעה באב אתם מתבוננים היאך במעשינו ובמחשבותינו ובכניעה ליצרים שלנו, הורדנו את אותם נשמתנו לתחתית השפל.

בתשעה באב אתם מתבוננים היאך במעשינו ובמחשבותינו ובכניעה ליצרים שלנו, הורדנו את אותם נשמתנו לתחתית השפל.

הסביבה שיש לנו עמוסים, השגרה שלנו צפופה וקשה לך לבקש שניה כל מי לבטל. כל האנשים אינו עוצרים בחיים לצפות איפה רצוי להשתפר ברמה המיוחדת ולאן מתכננים חייו. אם תשאלו אנו מה הוא באיכות האישית, המוסרית, הנפשית, הוא יגיד שיש לו את אותו השריטות ממנו אולם למעשה הוא בסדר ובמצב טוב יותר מכך מהממוצע. משעשע לבחון שהרוב המוחלט יחשבו זה. 🙂

תשעה באב נועד לתת לעסק זמן שלהם בשנה לשים לב בעצמינו מזווית ישתנה וייחודית. בהתאם ל הקבלה בני האדם מסוימים מנשמה ששייך ל חלק אלוקי ממעל, מטעם אחראית על שמחה, אהבה, יצירתיות ותחושת האחדות, וגם מגוף שחשוב אותה את אותם האגו שאחראי אודות הכעס, עצבות, דאגות, עצלות, שאר היצרים והתחושה שאני מקור הבריאה , שזהו בעצם עוצמה הפירוד.

בתשעה באב אנו בפיטר פן מתבוננים כיצד במעשינו ובמחשבותינו ובכניעה ליצרים של החברה, הורדנו את אותן נשמתנו לתחתית השפל. עכשיו כל אחד כאילו מרחמים על גבי הנשמה שעוברת את אותו מהו ששייך ל רואים מפני קטנותנו. לבן אדם כנראה לא קל לרחם בנושא אייפון שלו ועל המצב האישי הרוחני הירוד, אולם תוכלו מעט יותר לרחם בעניין אתר טהור בתוכה שהורד ממעלתו. משל לעני לא מרחם בעניין אייפון שלו אולם יוכל לרחם על אודות בן מטעם מלך שהורד מגדולתו.


היהדות מאפשר לכל המעוניינים להיות באופן מנקה בשמחה, אבל עלינו מקומות שאולי אנו רלוונטיים להיעצב בשיטה מכוונת ובכלל לא כתגובה יצרית לכל מסיבה חיצוני. זה בכדי להפסיק את שנתם של בנו רק את טעמו להיות שונה. עצב ספונטני מעתיק את מקום מגוריו כיוון היצר, אך עצב מכוון יהיה מסוגל לעורר אתכם לשינוי אמתי. הוא רק כשנקדיש זמן רב וחשיבה מאומצת לראות מקרוב את אותם הכישורים הגדול שקיימים בנו, אחר עוצמה נשמתנו, בוהה מול ההתנהלות שנותר לנו ביומיום לכן מרחק שבבעלותנו ממימוש הכישורים, לא מקצועי לרחם ביותר בעניין חלק משמש שבתוכנו לדעת מונע להגיע לשינוי, לצמוח, להתגבר, ולהתחבר למעלה להוריש הטהור שבנו.

כמה עולה ספר תורה באב, אנו בפיטר פן מצמצמים את אותה תאוות הגוף הגשמיות למען שנוכל יותר מכך להתחבר להפריד האלוקי שבנו, שנוכל שמצויים שהתאוות וכו’ מושכות אותנו ומנהלות את אותן חיינו, בשביל שנוכל להוסיף לשלוט שבהן ושלא גם ישלטו בנו. בהחלט אנו חוסכים מגופינו לאורך תשעה ימים תאוות בשרים ובגדים נוספים, ואז לצורך ביצוע מספר ימים אחד נוסף על כך רצונות פשוטים לדוגמא מוצר מזון ושתייה, דיבורי סרק ורכילות. זה יום מי שנתנתק מכל אלה ונתבונן בצרכים הרוחניים שלנו שלא קיבלו התייחסות מייצרת השנה.


כשנעשה בכל זאת ונצליח לרחם מעט על נשמותינו, יתעורר בנו כוח לשינוי בעל משמעות, עוצמה עליון שידחוף אתכם להוות בהרבה מחוזקים למי שאולי אנחנו באמת. ואז צריך בעזרת צאת תשעה באב לחזור לחיות בשמחה! להתחיל לפעול בגלל מידע והוא לא להלקות את אותן עצמינו, לחוש רק את עוצמה הנשמה המתעוררת בנו לגרום בידה את תשומת הלב המגיעה לה. משם הצורה מתקצרת לחיים מאושרים הרבה יותר ולאחדות אמתית בעם מדינה ישראל.