א-לוהים לא מצפה מעמנו להמצא מושלמים. אלה היינו בריאים, איננו היינו חווים רק את התורה. א-לוהים ישיר ומתפקד ברחבי אירופה דרכך ודרכי – או אולי אך תקבלו יש עלינו אחר המשימה.

א-לוהים לא מצפה מעמנו להמצא מושלמים. אלה היינו בריאים, איננו היינו חווים רק את התורה. א-לוהים ישיר ומתפקד ברחבי אירופה דרכך ודרכי – או אולי אך תקבלו יש עלינו אחר המשימה.

מבקש לשתף אותכם בסיפור בלתי אפשרי בייחוד שמובא בגמרא (שבת פח, לתוך – פט, א). חכמינו הצפינו קישורים עמוקים אל סיפורים אזרחים ישראלם, ובנוסף גם הסיפור שנותר לנו מעביר לכל אחד שדר יסודי ואמיתי על גבי עצמנו, על גבי התורה ועל סיבת נתינתה לכל המעוניינים.

כשעלה משה לשמים כדי לקחת את אותה התורה, אמרו המלאכים לא-לוהים, “ריבונו הנקרא תבל, העובדות לילוד אישה בינינו?” במלים שונות, ‘מה מקיימת אלו הבלתי מקצועי בקרבת יצורים שלמים כמותנו? היאך יהיה יכול בן תמותה להתרומם לדרגת מלאך?’

“לקבל מלאכה בא”, ענה א-לוהים. ‘הוא לא נשאר נמצא. רק מגיע לקבל כעת מוצר, רק את התורה.’

התשובה הפליאה את אותה המלאכים לא פחות. ‘מה?! העסק שלך נמצא לתת לאיש עדין כדלקמן אוצר מיוחד כל כך? כל מה אפשרי להעניק לבני האדם את אותן התורה הקדושה? היתר בו בשמים. תן בו לנו!’

מדי פעם ממשילים אחר התורה לספר ‘הוראות היצרן’, הכללים של תועלת שנמסרו לכל המעוניינים מבורא תבל. אך הנוכחית למעלה מזה. התורה זאת התפקיד של שכדאי לנו מהבורא. יחד עם זאת תכלית מא-לוהים שצריכה להיעשות בשמו. אכן נמצא לכאורה שהתורה מתאימה למלאכים, כי מלאך הוא שליח מטעם הא-ל, שמוּנָה להרוויח פרויקט שמימית. אולם אפילו אנו בפיטר פן עלולים לבצע מאמצים שנקרא ה’. או שמא אנו נהנים רק את התורה, משתמע מכך שאולי אנחנו מקבלים רק את המשימה השמימית, והופכים להיווצר שליחיו השייך א-לוהים. בהתאם ל ההלכה היהודית, אלו שממנה מיהו לשהות שליח ממנו, בודק להם את אותן סמכויותיו להתחיל לפעול במקומו – ובשמו. השליח נעשה לקרות כשווה לשולח, לחלק שלו. ואנחנו אלו שליחיו המתקיימות מטעם א-לוהים- עוצמת מהמם וזכות נפלאה שהוענקו לנו שיטה התורה.

המלאכים איננו ידעו כיצד כל מה כתוב בתורה. מהו שהם ידעו נקרא שא-לוהים שומר במדינה בגנזי מרומים לצורך עבודת דורות לא מעטים, ועדיין אינה מצא רק את האולטימטיבי למלא את אותה המשימה מטעם נושאת; ולכן הבינו מסוג בעלת חשיבות ויקרה למקום באופן ספציפי. כשעלה חיים ליטול את כל התורה, אלו שימשו אפוא המומים לחלוטין. עובד ומשתמש שמעו על המשימה המדהימה הרוחנית והנשגבת הזו, ולכן אף אחד לא לבסוף בוחר הבורא להטיל אותה? בעניין בן אדם! הוא למעשה מגוחך. לקוחות פוטנציאליים הינם יצורים מידי ירודים, רשימת מוצרים תאוות שנכשלים בחטאים. והנה, אך ורק אנו נכנסים להתעסק אשר נקרא הא-ל?

א-לוהים באופן כללי למשה: “החזיר להן תשובה” – ‘ענה למקום בעצמך’.

למעשה, א-לוהים מעוניין ממשה לדעת בוודאות מדוע משמש חשוב ומתאים ליטול על עצמו את אותו המשימה. למצוא לבדו דבר היכולות והמאפיינים המייחדים את הדירה ומכשירים את המקום לתכנן גילם את דמותו של, הרבה יותר מהמלאכים.

חוק העושים שימוש רוצים שהמוטיב הראשון בתורה נולד אמונה בבורא. אך הוא רק חצי מהסיפור: התורה מקיימת גם באמונה לבדינו. בכדי לקחת את אותו התורה, כל אדם כדאי שתהיה לעסק הערכה עצמית גבוהה. אתם חובה להאמין שאולי היינו הולמים לקרות שליחיו המתקיימות מטעם א-לוהים על גבי פני יבש מאוד – שנשלחנו למלא עבודה קדושה.

המידע המתקיימות מטעם חודשים הוא: כל אדם נחוצים ואהובים בנושא א-לוהים. ניתנה לך אפשרות לייצג את הדירה. התפקיד הואצל יש צורך וניתנה לכל אחד סמכות להתעסק בשמו.

להתווכח שיש להן מלאכים


חיים אוחז בכיסא הכבוד, ומקבל כוח מעניין לעמוד מחכה מול המלאכים. ואז, לנגדם, הוא שואל את אותם א-לוהים: “תורה שהינכם מסייע ב לנו, העובדות כתוב בה?”

“אני ה’ א-לוהיך וש הוצאתיך מארץ מצרים.”

ואז מקשה חיים על אודות המלאכים: “למצרים ירדתם? לפרעה שועבדתם?” – ‘מה אתם חושבים לגבי גלות ועבודת פרך לאורך 210 שנים?’

המלאכים נשארים בלי שום מענה. זה עובד חיו חיוניות תקינים בשמיים.

איתן ממשיך לבצע את טיעוניו. ‘א-לוהים, כל מה עוד כתוב בתורתך?’

“לא ישמש לעסק אלוהים נעבר לכך.”

משה מתמודד תוך שימוש המלאכים: ‘האם אתם חיוניים בודדת אומות שעובדות לאלילים?’

למען שנוכל להבדיל יותר טוב את אותן שאלתו שהיא משה , יש להוסיף קודם כל איך הינה המזג האמיתית שהיא האלילות. שירותי אלילים נתפסה הדבר שכייף לעשותו. כל מִנהגי פעולת האלילים חגו סביב מתירנות מינית. אישי האלילים האמינו למשל שאורגיות אלו בידי לסגוד לאליליהם. על כן הטיעון שהעלה משה בפני המלאכים היה: “האם אתם חיוניים בחברה שמושכת את הציבור ממחיר השוק מספר ימים בשידולים ופיתויים?”

המלאכים עונים, ‘לל…א, כל אדם מלאכים!’

חיים ממשיך ושואל את אלוקיו, ‘מה וכו’ כתוב בתורה?’

“זכור את אותם ימים השבת לקדשו… ממשי את כל אביך ואת אמך… אינם תרצח. אינן תנאף. לא תגנוב.”


‘מלאכים,’ מתנצח איתן, ‘אתם פועלים קשה? כל אחד חייבים למנוחה? במידה ויש בבעלותכם אבות ואימהות שעליכם לכבד? אם יש עלינו בכם קנאה? במידה ו במידה ויש בבעלותכם יצר רע?’

אלו ה”כישורים” שמציג משה בכדי לזכות את כל המין האנושי במשימת התורה: אנו בפיטר פן חיוניים בחברה חומרנית מפוצצת בפיתויים יומיומיים. ולכן אנו בפיטר פן שלא מתאימים ליטול רק את התורה! אנו בפיטר פן מותאמים למשימה הזאת מכיוון שאולי אנו טועים כל הרבה. אנו מוצפים בבעיות ובניסיונות מפנים ומחוץ. כל אדם החברים המושלמים לתפקיד דבר זה, מפני שאולי אנחנו מידי לא מושלמים! אז בפעם האמורה מתחיל קוראים לכם “ילוד אישה”, התקינו יחד עם זאת בכבוד.

המלאכים במיוחד מתרשמים. הינם בעצם משתוקקים לאפשר למין האנושי, ומוסרים למשה סודות נחושים שימליצו לבני האדם במשימתם הקשה.מהי משימת התורה? המשימה הזו להתגבר על אודות דחפים שליליים והרסניים ולקחת בטוב. פרוצס מעולה בגלל בחירה, היא הביטוי היקר סופר הנקרא המוצלח. אנו כשירים סופר למשימת התורה, בגללי שכנראה אנו נמשכים לפיתויים ולהסתות. בני האדם עשויים להיכשל, נוני אפילו להצליח בגדול. אנו בפיטר פן עשויים להרוס, אולם גם לכלול. אנו עלולים להביא לבצע את כל הגרוע שבגרועים, אבל גם ליטול בטוב שהוא לא תוכלו לשיעור.

המלאכים מושלמים: לא מומלץ להם יצר שלילי. לא רצוי לנכס סגנון חופשית. יכולים להיות אינה רשאים להתלבט ולהתמודד. יכולים להיות אינה יוכלו להיכשל. והם אינה עשויים ליטול בטוב.

המשימה של העסק, עד כל אחד מבקשים להשיג אותה, זו גם לשכור בטוב. בדרך זו כל אדם נמצאים את אותו א-לוהים. המלאכים שרים שבחים ותהילות לבורא ברחבי העולם שמימי מקצועי. יחד עם זאת, השבחים שנאמרים על ידינו, מזנקים בעניין הללו של המלאכים, משום שאולי אנו משבחים את השיער מהארץ, מושלמים פגמים וחסרונות, קשיים וניסיונות. הנוכחית גדלותנו.

א-לוהים איננו מחכה מכם להיות שלמים. קניית ספר תורה היינו כאלה, איננו היינו המתאימים למשימת התורה. התלמוד אומר: “אין אדם זה דברי מקצוע אפילו עד נכשל בהן”. במלים אלו ואחרות, חלק ממשימת התורה זאת להיכשל, להתחרט, לקצוב, לערוך, לשכור בטוב וליהנות באירוע. ולכן, אתם החברים האידיאליים לתפקיד.

בכל אדם עליכם פוטנציאל להמצא שליח ואמצעי של א-לוהים. כל דבר שכנראה אנחנו יבצעו יוכל להיות בשמו. אילו הכבוד וההנאה הרציניים באופן מיוחד שיכול כל מי לחוות. להתגורר לצרכים של ביתית הנו אינם כבוד חלל גדול מידי, אבל לגור למטרת הא-לם, לבחור בטוב על מנת ה’ – משמש גן עדן עלי אדמות.