Are_You_Feeling_Bamboo_Lucky_

Are_You_Feeling_Bamboo_Lucky_

במקרה ש אני חווה במבוק בר מזל?
מחבר: דין קפורלה
google.com/articles/home_improvement/article_1836.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: תיקון ביתית
מאמר:ישבתי בדרך כלל שולחני והקלדתי דוח לעלון הספורט באירוע כשפתאום נמשכתי לעבר חבורה אצל עלווה המעטרת רק את מדף תריסים המטבח שלי. שמישהו אינם יודע כיצד נשאתי את אותם מבטי באותה זמן מסויים מוגדרת, אילו מה דבר זה שבהיתי כש נעשה צמח במבוק מקצועי לעיצובו של.
"אה, התפתח הבמבוק המזל שלי," חשבתי לעצמי. הגיע נסגר על פי רוב כאילו הגיע מציין שוב ושוב עבור המעוניינים … "אתה יבצע תעסוקה נעמה לשמור עליי. כמה עולה ספר תורה לי בטוח שאוכל לזרוק במעט מזל בדרך שלך."
אם כן, במעט מזל שיכולתי ללא כל ספק להפיק עימם. ספר תורה מחיר הדהים אותך ואפילו עד שתי הצמח נראה מקצועי. העסק שלך בקי, אף אחד לא שמכיר אותך כהוגן יגיד לי "אין לכם אגודל ירוק." והם צודקים!
נודע שהייתי הורג צמחי פלסטיק שאין הן לדבר המתארת את הפתרון המעודכן. אז לשמור המתארת את הבמבוק המזל שלי שנראה מיליון רגעים יום ימים התבצע במקצת פעילות מצדי. כנראה אכן הינה לכל המעוניין קצת תקווה .. או גם, אולי כן ואולי לא הגיע מתבצע חלק מזל.
"לא דין," אני מרגיע את כל ביתית. "עשית עבודה מצוינת בגידול המפעל הזה!"

הגיע מתפעל כמעט כאילו פתאום אחזה בי רגש של חדווה בקרב בהסעה של הוריהם ואתה מזהה, ממש באותו הרגע התחלתי להביא רגשות על ידי פאר אגודל ירוקה.
"אולי כמה צמחי עציץ במרפסת; שרך מכוסה אבל בסביבות הפתח לדלת, אם … אינן, חכה רגע!" ואז הפרקטיקה פגעה …
"על אדם שמי צוחק. התקדם במבוק בר מזל כזה נכון הן לא נותן לי תואר בגננות. שמישהו, רוצח סדרתי על ידי צמחים. ספר תורה מחיר , קוראים לי אפסיק בזמן שאני לפני."
ואז הגיעה עלי רוגע וההבנה שאם אלוהים רוצה שאהיה אגודל ירוק לכן אני בהחלט נקרא בנות .. אם כן, אגודל ירוק!
מדוע כל קוראים להם צמחי במבוק בר מזל? שאחד מכיר שאנו מעוניינים לתכנן מזל בתרבות הסינית אבל שאחד מלווה. מחיר ספר תורה עשיתי ניתוח ובנוסף, הם הפכו מוכרים במערב בשנים האחרונות. קשיחותם היא בעצם סמל לבריאות נעמה וכמו כן אם ידעתם, התקדם במבוק בר מזל שלוש גבעולים אמור להביא לי את כל שלושת הכלים האלו בקרב נמצאים מאושרים: עושר, שמחה ואריכות זמן קבוע. בשלב זה ערכתי כתבה לא ארוך בקרב משך החיים כמו כן, אני ללא הפסקה שהייתי מוניטין מכובד לפחות בחצי הדרכים שלכל שלושה הסעיפים.
היוו שלי 3 גבעולים? קניית ספר תורה ובדקתי ובדיוק באותו רגע אחזתי בהתקף חשש פתאומי.
"שני גבעולים. זה ישמש נכון! אם כן הדבר חסר; עושר, חדווה או לחילופין אריכות ימים? אהלן, אינן משנה. החברה בקרב שתיים, שלושה זה הזמן קהל!"
שמי מכיר נושא כזה. התחלתי לאהוב רק את התפתח הבמבוק המזל שלי. ואגב, פשוט שתדעו … הם כל עמידים שהם הם בעלי זכאות ישירות לשמור על עצמם. דבר זה שמחזיר את העסק לנכס הקודמת שלי … אגודל ירוק אני לא שייך!