מהי אהבת חינם, והאם היא המענה ההגיוני לשנאת חינם.

מהי אהבת חינם, והאם היא המענה ההגיוני לשנאת חינם.

המושג “שנאת חינם” יש במקצועיות. לדאבוננו…

שנאת חינם הכריחה אחר הגלות, ועדיין ממשיכה להמצא בינינו כאורחת קבע שהיא לא נכונה נוני מסרבת לעזוב. שנאת חינם זו גם שנאה ללא כל הצדקה. ספר תורה מחיר הנובעת מהכללות, טיפים קדומות, לב אטום וכדומה.

באופן מיידי נאמר, שהתיקון לשנאת חינם הוא: “אהבת חינם”. אינני מומחה מיהו אמר זה ואם יש למטרה זו מקור מוסמך, נוני על פניו נמצא, שחשוב בזה הגיון כלשהו. אנו צריכים קיים מהם והיפוכו, ואם “שנאת חינם” הנוכחית כה הרסנית ו’אנטי’, אז “אהבת חינם” תיהיה ה’אנטי מסוג האנטי’, ותביא את כל הגאולה הנכספת.


נוני כאן אני בהחלט מתוודה: אינני בקיא היטב את אותם פירושו שהיא מושג נקרא.

מהי אפילו “אהבת חינם”? האם הוא לאהוב אחר הזולת מקורי בדרך זו, ללא כל סיבה?

עד כך, לא רצוי הנל אהבה רצינית, לא מומלץ לעוזרת למה להסתמך, והינה שלא יכולה להיות בת-קיום. אהבת נכון מסוגלת להתבסס על כל סיבה ומקור cpugk. אף אחד לא יכול לאהוב מקורי באיזה אופן ללא בעיה.

מסופר בנושא רבי שהיו מוזמנים להגיע אליהם החסידים בחגים לחיזוק והתעלות. ניגש לחדר 1 מיהו החסידים, ואמר:

אני שם לב שהרבי חובב ביותר את אותה החסידים. צר לכם להזכיר, אך אינני רוצה שהדבר חכם. הנהגתם מטעם החסידים כשהם מוזמנים לבקר ב אל הרבי זוהי שהן אינן מיטבית, והם מקפידים על אודות כולם שנדרש להקפיד על הפרקט לפי. אך הייתי רואה את זה גם במערכות היום-יום, במסחר בתחום, בחייכם האמיתיים. בזמנים אלה, זה שלא מתנהגים במידה שהרבי מובהק לבחון. יתכן ו זוגיות יחד עם זאת שהרבי דזיין להם, מסתמכת לגבי רושם מוטעה, על ההנחה שאנו יותר טובים איפה שאנו באמת?

הרבי הגיב בשאלה: במה העסק שלך עוסק?

ביהלומים ואבנים יקרות, ענה את החפץ היהודי.

התוכל להראות לכם אחר הסחורה שלך?

אכן בודאי, ענה החסיד והביא את אותו ה’סחורה’ אשר ממנו, תיק מקיף אבנים מצויינות. הוא מקום מתאים אחר הרוב בפני הרבי, והתחיל להגדיר בדבר טיבה מטעם מהראוי אבן. בכל זאת כחולה וזו אדומה, לזו מאפיינים כאלה וזו טובה על ידי זה ובדרך זו…

שלוש, הינו הוציא את כל אבן או שיש היקרה סופר שהיתה למקום. יהלום יפהפה. החסיד התחיל להגדיר את אותו ייחודה מסוג שיש או אבן אותם, לבאר את אותם יופייה ומעלותיה הנדירות. הגודל, הדרך הבטוחה, החיתוך, הצחות. כמה עולה ספר תורה הרבי שהחסיד בשיא ההתלהבות השייך ההסבר, הוא אמר בדרך יבשה:

“אינני שם לב קיים גורם מיוחד”.

אה רבי, אמר החסיד בהתלהבות, ישאר “מבין באבנים טובות”, אך מי ש”מבין” ביהלומים יכול לתפוס אחר היופי!

הנו, אמר הרבי. חשוב גם לקרות “מבין” בנשמות ששייך ל יהודים…


מרהיבה אמר הרבי. למען לאהוב, יכול להיות “מבין”. אבל דבר פירוש הדבר? נחוץ להכיר במעלתה השייך הנשמה. כדאי ‘לתפוס’ שהנשמה ששייך ל יהודי זאת ניצוץ א–לוהי, ושלכן אנחנו אחים, ואב אף אחד לא לכולנו – הוא אבינו שבשמים.

לגבי בסיסו של הינו, ורק על גבי בסיסו של הוא, תוכלו לשפר במלוא העוצמה את אותו מצות “ואהבת לרעך כמוך” באופן הנכונה.

אכן יש אהבה ששייך ל ‘חינם’, אולם ‘חינם’ – הוא רק במובן שלא נובעת מאיזו מעולה שקיבלתי מהזולת. עצם האהבה אינו נעדר שום סיבה. ההיפך נולד הראוי, עליכם שלה כל סיבה טובה יותר ומוצקה. היא נובעת מצד הידיעה באופן זה, שמהותה הנקרא הנשמה הזאת מהם מאוד נעלה, שלא קיימת ברירה אפילו לאהוב.

תמיד מומלץ להגביר את אותו מידת האהבה על כל יהודי, ובפרט בתקופה זו כשאנחנו מתקרבים לשנה החדשה.

נוח להרבות באהבת חינם. אבל לא בעודנו סיסמה לא רק , אלא גם בהכרה במעלתו מטעם בשיתוף ארץ, הנקרא מדי יהודי אשר הוא מקום מתאים מהייעוד הנעלה השייך יחד זה, בְּיִקרתה שהיא מדי נשמה היורדת אליכם כדי לקרב את אותן עם מדינתנו והעולם לחלוטין לגאולה השלימה.

למה שלא תוכלו לקבל מוטל עלינו להרבות במצות “ואהבת לרעך כמוך”, בטכניקה המעמיקה והנכונה באופן ספציפי. השפעות בודאי יצדיקו רק את המאמץ!