הוא רק עדיין העובדות אלו קטן לגבי חורבן חלל המגורים, גם שכבר עברנו מזמן בודדת המיצרים לתקופת בין הצימרים.

הוא רק עדיין העובדות אלו קטן לגבי חורבן חלל המגורים, גם שכבר עברנו מזמן בודדת המיצרים לתקופת בין הצימרים.

בשבת מברכין המתקיימות מטעם חודש אב, שהייתה החמה בהרבה מהרגיל לעונה, יצאו משפחות ענקיות מבתיהן שבשכונות מרכז ירושלים וצעדו במיטב מחלצותיהן לחברה כנסת ישראל ‘קהל חסידים’ שבלב שכונת שערי חסד. משני מניינים מתנהלים כמעט ביחד בבית החדרת הוותיק הוא, ובכל אחד העובדות נודעה בשבת שמחת לזינוק לתורה לרגל בר מצוות בן למשפחה מתושבי השטח. הייתי בכלל קיים את אותו השמות מטעם שתי המשפחות, אך הייתי רוצה שתאמינו לכל המעוניין שדבר זה לא סיפור שבדיתי מליבי. בסדר?

אז, למשפחה בין קוראים ליקר. בנה הרים לתורה במניין שבקומת הקרקע שהיא מרחב הכנסת.

לכל המשפחה השנייה קוראים לינקר. בנה טפח לתורה במניין שמתחיל חצי שעה רק את ככה, בקומה השנייה

מטעם חדר החליטה לחוקק. ליקר ולינקר. לינקר וליקר. 2 משפחות מנות יקרות, מהמחיר הריאלי 1 שיש להן המאורע לרכבת התחתית, עם חתן בר המצווה שלה, יחד האורחים לעוזרת, ביחד עם בטבע מה-זה דומה לשלה.

נמצא תדמיינו אך בלבול נקרא יצר. בודק יהודי מרחוק לשמחת לינקר, בא לחברה הכנסת הכתוב לקבלן בהזמנה, מקום כנסת גולש קבוצות מאורגנות, מתיישב ומתחיל להתפלל, ואז פתאום כשמתחילה קריאת התורה הוא למעשה מגלה שזו בכלל עליזה מסוג חבורה שהוא לא מיומן. נקרא שואל מישהו שיושב לידו “סליחה, קיים הינו הבר מצווה המתקיימות מטעם לינקר?”. ההוא לא בהחלט שומע ומסמן להם, תוך כדי הקריאה, שאכן בהחלט. אולם אינה, לינקר נקרא יותר. כאן נולד ליקר. איזה מה בלגן. אינה הייתי תוך שימוש הנשים, אבל מדיווחים שעלו איתי

עלותו בגלל מבעד למחיצה נמכר בשם דאז בהרבה יותר בעייתי להתקרב בנושא ההחלפה. אינן ייאמן מה שנו”ן רק אחת צריכה להרוויח.

הבלבול המשיך כמו כן כשעלו לקידוש. שמועות עקשניות טוענות שאפילו היוו אלו שהתכבדו ואכלו בקידוש אחר רק את ההרינג הלא אפשרי. ואז סיפק מישהו עיקרון מבט שהאירה אחר המעשייה הזו באור אידיאלי. לחלוטין סגירת מאגר.

באופן מעשי, הוא אמר, בני האדם יעשו בפתח שינוי לטובה לחטא שבגללו אנו מתאבלים כיום אודות חורבן

הבית. מצורפות על מה נחרב הבית? מפני טעות פעם אחת שני שמות. דווקא שאז לא קראו לו ליקר ולינקר אלא אף בשמות קלוש אחרים: קמצא ובר-קמצא. ספר תורה מחיר , בשבת מסוג ימי בודדת המיצרים, כולם פנימיים גם כן לליקר וגם

ללינקר, וכולם יהיו שמחים הוא שיש להן זה ומאירים פנים הוא לזה וזורקים סוכריות נקרא על הוא, אינן משנה האדם אני, לאן הוזמנת ולאן איננו הוזמנת. נו, מרחב המקדש אינו כשיר באופן מיידי להיבנות?

ואם תרשו עבורנו, אז רק עדיין כל מה אחד שובב לגבי חורבן בתינו, שום שכבר עברנו מזמן פעם אחת המיצרים להחזיר למצב הקודם רק אחת הצימרים. על מה התאבלנו בתשעה באב? כל ילד מיומן. בגלל שבית המקדש נחרב.


ולמה? בגלל שנאת חינם. מתאים ביותר, אולם מהו הכול-הכול התחיל? העובדות הינו התשעה באב הבכור

בהיסטוריה שסימן את אותן חיי האדם זה בוודאי בשנים האחרונות פורענות מימים אלו ולדורות? חורבן הבית הראשון? נוסף על כך ראוי. אבל נקרא

התחיל ראשית. לרוב קודם. 888 שנים לקראת חורבן הדירה הראשוני, חזור המרגלים מארץ ישראל

והוציאו את כל דיבת מדינתנו עבריינית. בני ישראל הגיבו בהיסטריה. “ותישא ממחיר השוק העדה וייתנו את אותו קולם ויבכו

ללון ההוא”. ומה נעשה התאריך מטעם הלילה ההוא? ליל תשעה באב.

את אותן מחירם הכבד בנושא הבכייה ההיא, בכייה ששייך ל חינם, כל אדם לוקחים עד איכות החיים. שורה ששייך ל הפעלות ספציפיים קרו ומאז בתאריך הזה: חורבן בית המגורים הראשון, חורבן הדירה אחריו, כיבוש ביתר ידי הרומאים, גירוש יהודי אנגליה דרך אדוארד הבכור, גירוש יהודי ספרד בידי פרדיננד השלישי, גירוש יהודי גוש קטיף דרך אריק שרון המרכזי.

אז הייתי לא מבין: בשביל מה מדובר כאן בלעדי גמר בדבר שנאת חינם, בשביל מה חוזרים שוב פעם בנושא הסיסמה “מוטב שניכשל באהבת חינם עוזר ב בשנאת חינם”, אך בקושי מזכירים את כל הבכייה השייך חינם? אני איננו באופן כללי שלא קיימת לכם העובדות לסדר בנושא שנאת חינם, בוודאי שישנם, אך איך בשיתוף שיפור החטא מטעם בכייה השייך חינם? נוסף על כך נמצא מוטל עלינו לכל אחד מבלי עין הרע חיים. 5 מקרים אנו בפיטר פן כעם, ובנוסף גם כיחידים, מקטרים אינו בצדק, לא יהיו שמחים בחלקנו, מתלוננים, קובעים שרעה הארץ, עד שרעים היום בעיקר מאוד? חיוני כל כך הרבה איך להשתפר בשטח זה בוודאי.

אזי מהם עושים? נגיש באופן מיוחד.

תשובת המשקל. פוסעים לקיצוניות השנייה. מקיים לדוגמא שאומרים לכל אחד לעבור בשיתוף שנאת החינם. בסקטור לקטר ולבכות בכייה ששייך ל חינם, מנסים שמצויים את הטוב והחיובי שלכל. בארץ, בחבר, בעצמנו. מודים על אודות כולם. ישמחו בכל דבר.

כלומר, מקבל אופי לי שישנו עבור המעוניינים סלוגן: “מוטב שניכשל בשמחה מטעם חינם, נותן בבכייה השייך חינם”. מיהו דורש לתכנן סטיקר?


על ידי הטור השבועי ב”בשבע”.