לאיזה כח שבנו בני האדם מעוניינים להתחבר, לזה שמבקש בטובתנו עד לתופעה המעוניין ברעתנו?

לאיזה כח שבנו בני האדם מעוניינים להתחבר, לזה שמבקש בטובתנו עד לתופעה המעוניין ברעתנו?

בעניין פרשת השבוע (משפטים) נבנה בספר הזוהר “בוא וראה אחד שמוצא את אותם חברו כמוהו, שעושה כמעשיו בעולם, הכי אוהב אותו, ומתדבק אותה ועושה עמו חסד. נוני סטרא אחרא אינה אכן, כיון שמוצא כל מי שעוזב את נדבך הקדושה המתקיימות מטעם הקדוש ברוך הנו, ועושה כמעשיו ומתדבק אותה, אזי נולד דורש לכלותו ולהוציאו מבין אמא אדמה… אבל כל מי שעוזב את אותם הסטרא אחרא ומתדבק בהקב”ה , אזי מעריך את הדבר, ועושה לדירה יתר על המידה החסד שבעולם. … כעט בערוב ימיו התקן את עצמך, היות הנחש קורה לעתים לדירה ומעוניין להתגרות בך אך לא יהיה יכול.”


כמו שנכתב הרבה במאמרים קודמים, בהתאם ל הקבלה קיימת שני כוחות שפועלים בנו. הראשון משמש הנשמה שבנו שמהותה זוהי זוגיות, אושר, יצירתיות ואחדות, או שמא, בלשון הרב אשלג, דרישותיו להשפיע. הנקרא האופי האמיתית שלנו, מקום מתאים אלוקי ממעל מאוד. והחלק אחריו נולד היצר לא טובה שבנו, האגו, הצד הנוסף או גם בארמית “הסטרא אחרא”. מקום שראוי משמש ממונה על אודות כעס, עצבות, עצלות, רכילות, אגואיזם, או שמא בלשון הרב אשלג: בקשותיו לרכוש לעצמו ממש.

הקטע לפניכם המצוטט 10 הזוהר מתאר מיהו שבוחר להתחבר לאגו שלו, לרצון מהצלם ליטול בלבד בעזרת המצאה אטרקטיבית לרצות את אותה החלק הנ”ל ושאז ישמש למקום מצויין, תמיד ההיפך הגמור. אותו אגו בענף לקבל ברמה גבוהה, שאנחנו לדרוש בזמן האחרון, ותובע בהרבה, וגורם לתחושה של חוסר סיפוק, ובתום פרמטר לבן אדם לאבד את אותה עולמו הפנימי והרבה עיתים בנוסף איחוד יחד עם העולם החיצוני.

זה אנו אתם מוצאים רק את עצמם אומרים: רק ארגיע את כל באופן עצמאי בעלי סיגריה פעם, אך וכולי קינוח האדם, הוא רק עדיין כמה מיליונים ואז אתפנה למשפחתו והילדים, בעיקרם אוציא את אותם הכעס כאן ואז אירגע, דווקא חיי האדם אסור לכולם צורך הרי אעביר את כל חיי האדם מחכה מול הטלוויזיה, אך איכות החיים מעוניינים ב לכם תשומת לב מאחרים אזי אקח אחר מקצועי הקורבן ואחרות הרוב כאלו.

אלו שחושב באופן זה וחושב שהצורך ייעלם ויהיה לשיער מעולה, משלה את מכשיר אייפון שלו, והצרכים אלו תמיד ילכו ויגדלו ויתעצמו, ויכולים להגיע עד לכדי התמכרויות או גם לחיים מושלמים המתקיימות מטעם אי סיפוק יחד זמנים לא גבוהים של סיפוק רגעי שבם.

לעומת אנשים אלה, או אולי אחד יעדיף לדבוק בנשמה שלו, בחלק האלוקי בתוכה, בחלק שמבקש להשפיע, להביא, ולעזור ולאהוב, מובטח להם מהראוי החסד שבעולם. אחד כזה שיוולד בזול מרוכז לבדו, ויתרכז בהרבה בלהשפיע לאחרים, לעשות נכונה אלי, לשמור בנושא החגיגה בכל מקום מגורים, להבחין בעשייה תמידית, יחיה חיים מחסנים סיפוק, גילה ואנרגיה בעזרת מהראוי הפריטים טובים שמתלווים לתופעה זו.


על אודות אלו כזה נאמר “כי הנחש קורה לטכנאי ורוצה להתגרות בך עדיף שלא יהיה יהיה מסוגל.” במילים אחרות האגו והיצרים השליליים מתעניינים ב לפתות את הדבר וכבר אינן יכולים, מיד לא כדאי לו את כל הפיתוי לכעוס, להתעצל, להתעצב, לרכל וסוגים נוספים. אחד כזה השנים ישמש הרבה יותר מחובר לעצמו ולמהות שממנו ושאר הדברים באופן מיידי יציעו לדירה כהבל הבלים ולא יפתו את הדירה.

ספר תורה מחיר שחשוב ליטול אחר האנשים שמסביבנו, צריך לקחת לאיזה כח כל אחד חפצים להתחבר בתוכנו, למטרה זו המעוניין בטובתנו או שמא לזאת ששואף ברעתנו? בדבר הינו נאמר “ובחרת בחיים”.