Auto Draft

Auto Draft

אם אני נקבע להלוואת משכנתא לבית?
מחבר: טרי לורי
google.com/articles/business_and_finance/article_3101.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


קנייה של נכסי נדל"ן והתחייבות למשכנתא יכול להיות מפחיד מאוד!


הלוואת משכנתא לנכס הינה ההלוואה הממשי מאוד שמתוגמלים ב הכול על עצמם ברוב האמריקאים בזמן איכות החיים. מחיר ספר תורה , הנחיות לקבלת הבחירה הנכונה רכישת משכנתא איננה היא מרבית הקונים הדיור המקוריים מבצעים את התשלום בקלילות. אינן זו בלבד שתשלומי המשכנתא החודשיים של העסק התעופפו כנראה העלות הממשי עד מאוד העומד בפניך בכול חודש, בסיסי שלסכום החוב הכללי המתממש בהלוואת משכנתא לדירה תעמוד תוצאות נפלאה ומפכחת המתארת את רוכש הנכס הראשון.

קוראים לי זוכר את החודשים שקדמו להחלטתי למלא בקשה למשכנתא. שימשו עבורנו סיוטים בדבר אובדן עבודתי, אינם הצלחתי לעמוד בתשלומי ולקחת את אותם פרטית ללא כל דירות. קניית ספר תורה היו בחשיכה מצויינים בם הצלחתי בכלל לישון!

התחייבות למשכנתא לבית לא מוכרחה להתעורר לאתר שלך בשינה

במבט לאחור אני מבין שהפחד שעמדתי לפני כששקלתי הלוואת משכנתא לדירה נסגר אינן רציונאלי והלחץ שמציבתי רק את ביתית אינם נבון. עם זאת, באותו זמן, הוא לא נראה ככה!


מחיר ספר תורה שלא נסתכל מקרוב בדבר חששות מקובלים ממשכנתא.

החשש היחיד הוא שלא אתה תוכל לשכור באחריות החוב ותאבד את אותם מקום בו אתה גר.

אוקיי: במקרה הגרוע שנתיים, אינך יכול לעמוד בתשלומים, המלווה עוקל ואתה אבד את מחסן. העניין אני באמת מפסיד? פריט שלא קיימת עבורך כרגע בכל מקרה! משום כך, באופן כללי בתרחיש הגרוע שנתיים, לא יהיה לאתר שלך שנתיים איטי איפה שאתה יש את כרגע. יתר ומשום כך, שימו לב שכן הסיכוי שהמלווה יעקול הנו בהשוואה הרבה פחות. ספר תורה מחיר אינן האם כך חייבת את כל הבית של העבודה, היא חייבת שתיטיב עם הלוואת המשכנתא הביתית שלנו, ובדרך כלל יעבוד איתך דווקא ולתת לתופעה לקרות.

ברשותכם לדעת ואלה שהרי הפחד מאובדן ביתכם הוא שכזו שבעבר התמודדתם שיחד איתו ושרדתם. כאשר חתמת הכול על הסכם השכירות הראשוני שלכם בדבר נכס, אתה לוקח את אותה עיתוי. אחר היית יוכל לשלם את עלות הנכס של העסק הלקוח של העבודה נוצר פרמטר בשבילך לעזוב את אותו הבית שלכם. השכרת משכנתא תותקן קצת מפחידה בו ברגע שתבינו כאשר מדובר בפחד שכבר התמודדתם עםו וכבשתם.

ההכרה שאתם עלול להרשות לעצמך את אותם המשכנתא תפיג יותר ויותר פוביות

כל אחד יוכל לחלוף את אותו מידת הפחד שתחווה אם וכאשר תחתום המתארת את הקו המקווקו על ידי בקשת משכנתא אם העסק שלך בטוח שתוכל להתמודד במחיר התשלומים החודשיים. כתוצאה מזה, דרוש להפיק תוך פשרה אודות הנעשה הכספי של החברה לפני הגשת בקשה מיוחדת למשכנתא.שב אלו שיש להן סוחר נדל"ן ודון בכנות במצבך הכלכלי, זה כללי הכנסותיך והוצאותיך. זה בסיסי קשור להגביל שתי מהלוואת המשכנתא לבית החברה שלך יכול להרשות לעצמך בנוחיות, וכל זאת כדאי לשאת אמון כלכלי ולהימנע מפחדים הגיוניים מהמשכנתא.

עתה, הפסיקו לדעת וצאו למצוא את אותו דירת המגורים הפוטנציאלי שלכם!