advantages_of_learning_through_audio_books

advantages_of_learning_through_audio_booksכותרת:
תועלות הלמידה באמצעות ספרי אודיו

ספירת מילים:
547

סיכום:
ספרי עיון על קלטות, ספרי שמע ומכשירי למידת שמע אחרים זכאים לפופולריות עצומה בגדר החינוך. בשימוש במערכות למידה של ספרי שמע לצרכים של חינוך, הקלה אודות בהסעה של הוריהם, המורים והמחנכים שכן יתרונותיה רב גוניים. ההצלחה ההולכת וגדלה בקרב קוראים חדשים ומתקשים נזקפת ברוב המקרים לשימוש בספרי שמע כחלק מתהליך הלמידה שלהם. וגם, מצויים תועלות קליינטים בשימוש בחומרי שמע רק בבתי טקסט, …


מילות מפתח:
ספרי שמע, ספרי קריאה אודות קלטות, חינוך, משאבים הוראה


גוף המאמר:
ספרי עיון אודות קלטות, ספרי שמע ומכשירי למידת שמע מגוונים זכאים לפופולריות רבה מאוד בתחום החינוך. בשימוש במערכות הוראה ספרי שמע לצרכים של חינוך, הקלה על אודות הורינו, המורים והמחנכים שכן יתרונותיה מגוונים. ההצלחה ההולכת וגדלה על ידי קוראים טריים ומתקשים נזקפת בדרך כלל לשימוש בספרי שמע כחלק מתהליך הלמידה שלהם. דבר נוסף, נמצאים התעלות חדשניים בשימוש בחומרי שמע אך ורק בבתי ספר, כי אם בדירות ובמקומות אחרים.

מחיר ספר תורה , למרבית פחות 2 שנים להעניק קבוצה זכוכית בידי ספרי קריאה הכול על קלטת, ספרי שמע וחומרי למוד שמע מגוונים עבור הכיתה לשיתוף. ממון נשמר מכיוון שאין צורך מעשי בספרים בודדים. 4, המורה יוכל להפיק שנתיים בעלויות זמנו בזמן שהשיעור קשוב לשיעורי שמע. מחקרים שנעשו בתחום מוכיחים גם שאחוז רב – 85% – מהלמידה והידע שלכם נובעים כאמור מהקשבה. פרמטר אחר פלוס לשימוש בספרי שמע מהווה שינוי לטובה כישורי ההקשבה וההבנה בקרב התלמידים. הם מעוניינים להקשיב בתשומת לב מכיוון שהם אינן יש להם זכאות לבצע מעקב נפרד הפרמטר שמושמע בקלטת בעלות טקסט. בנוסף, בדיקות הוכיחו שהרי טריים לקריאה אפשר לראות במילים מודפסות סימנים מנותקים. כתוצאה של למידת שמע, מקצב הדיבור ודפוסיו מובחנים, וכך נעשים את החומר המודפס לזרום ונקלט בקלות רבה. דבר זה גם שקוראים מוקדמים בעלי זכאות להחליף אחר ההגייה על ידי סימבולים על ידי שמיעה לספרים אודות קלטות. זה ממזער את אותה הריסק להפסיד המעורבות בקריאה. קושי בהגיית סימני אלפבית ולחץ של הגיית אותיות אכן הינם שתי מהסיבות השכיחים ביותר לתופעה זו שאנשים מאבדים המעורבות בקריאה. וגם, גם אם וכאשר בני הזוג כלל לא מבין את אותה המשמעות המובהקת על ידי סימבולים או את אותה דבר זה של מאזין, יהיה לאותו אחד דבר מה בנושא משמעותן בהתאם לאופן ובו נאמרת בקלטת.

חשיבותם על ידי ספרי קריאה בקלטת, ספרי שמע ומכשירי למידת שמע לא מוגבלים לכיתה. ילדי בית מעדיפים לרשום בספרי שמע במועד הלימוד בנכס. היתרונות לשימוש בספרי שמע מכילים טכנולוגיה הויזואלית מעורבות לספרות. ידוע כי ילדים אהבו שקראו להם. ספרי שמע ולמידה הנם שיטת נהדרת לחשוף אשר לספרות שלא האגדות המסורתיות. הסכנה שהם יהיו משועממים היא בעצם מינימלית ביותר מכיוון ששחקנים איכותיים לרוב מסבירים ומתארים את אותם הדמויות. בנוסף מוסיפים אפקטים קוליים "שובים" להנאה זרה. בנוסף, ילדים בטווח גיל קטן ילמדו לשייך ספרות לעיסוק נחמד. עבור מבוגרים, ספרי עיון אודות קלטת, ספרי שמע ומכשירי למידת שמע הם אזורי נהדרות ללמוד שפה זרה. הוכח שלימוד שפה ראשונית קל 2 שנים אם וכאשר שומעים אותה ברוב הפעמים. ובנוסף, החולה על ידי הרשמה לקורס שפות הוא לא דרוש אלא לאחר מכן מדובר כאן בהסמכה שאנחנו רוצה.

הסיבות לשימוש בספרים על קלטות, ספרי שמע ומכשירי למידת שמע הנישות רבות; אך עומד על, החינוך היא הממשי מאוד. גורמים אלו נדרשות ולקוות לקוראים הצעות עד ל כמה למידת שמע דרושה ומהנה, כשיקרה משתמשים בשערה לחינוך. ההשפעה המיוחלת והצפויה על ידי ספרים הכול על קלטות וספרי שמע הינה שילדים ותלמידים קוראים בדירה ברצון ובעניין.