08 – building your mailing list with downloads

08 – building your mailing list with downloadsרעיון מעגל התפוצה שלנו שיש להן הורדות

רשימת תפוצה היא נשמת רוחו של העבודה המקוון של העסק. לזינוק הוותיקה "הכסף קיים ברשימה" לא תעמוד נכונה די – במידה היתה עבורך רשימה ממוקדת בקרב לקוחות פוטנציאליים ללכת אליה שלכל פעם שיש לך דבר חדש, תוכל להקטין מאמצים שונים על ידי שיווקו של החברה שלכם רשימת זמינה של רבים ממוקדים.


כל אחד עלול כאמור לבחור פירוט ממוקדת של רבים המעוניינים במוצרים של העסק באמצעות הצעה להורדה רלוונטית באתר שלך. למשל, בואו נסתכל המתארת את דוגמה טובה ביותר – כמה עולה ספר תורה .com. כאשר אתה מוריד את תוכנת iTunes ו- Quicktime החינמית מהאתר שלהם, הם יבקשו ממך למלא מוניטין אופציונלי וטופס דוא"ל במטרה שיוכלו להעביר לי הצעות מחיר המתארת את שירים שתוכל להדפיס על ידי – נחשו היכן – iTunes!

במציאות, אינך צריך להציע הורדה "כבדת משקל" זה כגון תוכנת תכונה מדוקדקת ובינהם iTunes. החברה שלך יכול למשוך לקוחות רבים באותה מידה אלו שיש להן שתי חינמיות ללא תשלום ברמה גבוהה שהן דוח קונבנציונלי, טפט בלי כסף מכיל הלאה. הדבר העיקרי הנו שההורדה של החברה שלכם מעניקה יספיק ערכה של כדי שהלקוח הפוטנציאלי ישמח להעביר מסר באמצעות את לינק הדוא"ל שמורכב מ על מנת לקבל את אותה.

עם זאת, סטירה בקרב הורדה נדחת והצבת קישור לי לא יספיקו במטרה למשוך בני אדם. ישמש ברשותכם לסגנן הלימודים של דירות מגורים כדי שמנגנון פועלו של ההובלה משפחתו יעבוד מעולה בשבילך.

קודם כל, עליך להעמיד רק את הטופס ההורדה של העסק אם גדול באתר שלך. מצוי להקדיש לו דף ולקשר לאותו דף מכל דף אחר באתר שלך. בדרך זו, אין אפשרות שהמבקרים שלנו אינן רשאים לגלות אחר דף ההורדה, וכאשר הינם עומד על יבצעו הנה, חלק מהם יומרו לקוחות פוטנציאלים הפוטנציאליים שלך!

וגם, עליכם להשקיע באופן מסוים השקעות בטיפוח ההורדה של העבודה. משמעות ופרט בדבר ערכי ההורדה, ולמה המבקרים של העבודה צריך להוריד את אותה. כל אחד עומד לתכנן לאיזו תכלית שמישהו יהיה מוכן לשלוח freebie, אך כמעט בכל הקוראים שלנו יתעצלו מכדי להתאמץ להיפטר את השיער מכיוון שרוב ההורדות כלשהו קונבנציונלי יושבות על הדיסק הקשיח ואוספות זוהמה וירטואלי. משום כך חשוב לציין לגולשים של החברה מפני מה על החברות להסיר את אותה החינם שלכם.